Aantal stemmers op Leefbaar Asten groeit met 10%

Afgelopen woensdag heeft ruim 58%  van de kiezers van Asten gebruik gemaakt van hun recht om te stemmen op een partij / persoon die zij graag als hun vertegenwoordiger in de Astense gemeenteraad willen zien. Alhoewel het opkomstpercentage lager was dan in 2010 (-0,8%) hebben toch meer Astenaren hun stem uitgebracht (+126) en dit lag puur aan het feit dat er in Asten meer stemgerechtigden waren dan 4 jaar geleden.

Ook in Asten was de landelijke tendens dat VVD en PvdA terrein hebben verloren,  zichtbaar. Ook D66, oppositiepartij in Asten, heeft stemmen verloren. De coalitiepartijen in Asten hebben hun meerderheid behouden en wij willen voorzichtig concluderen dat u het gekozen beleid van de afgelopen 4 jaar heeft kunnen waarderen.

In het voortraject hebben wij ervoor gekozen om de campagne in te zetten met traditionele middelen (flyers, posters en huis–aan–huis bladen) en de nieuwe media (nieuwe website, Twitter en Facebook).  Een campagne die wij hebben gevoerd met bescheiden financiële middelen en voornamelijk op inhoud.

Leefbaar Asten heeft de campagne ingezet op een 5-tal thema’s, nl.:

  1. Actief Burgerschap
  2. Veranderingen in het sociale domein
  3. Samenwerken in de regio
  4. Slim bezuinigen
  5. Duurzame gemeente

Dit zijn onderwerpen die de Astense kiezers blijkbaar aanspreken. Wij willen dan ook iedereen die ons gesteund heeft, vanaf deze plek hartelijk danken en we zullen ons wederom volledig inzetten om onze beloftes waar te maken. De lijfspreuk van onze partij “waar uw stem wordt gehoord”, is een slogan die wij sinds jaar en dag waarmaken, door bezoeken af te leggen en daar waar mensen ons benaderen voor problemen, een luisterend oor te hebben. De komende jaren willen wij dit nog verder uitbreiden door het doe-mee-forum wat wij hebben opgericht. Een platform waar u mee kunt discussiëren over lopende zaken binnen onze gemeente.

Als we in detail gaan kijken naar de verschillende kiesdistricten, zien we het volgende:

2010

2014

verschil

%

sd:1 de Lisse

181

236

55

30

sd:2 Soosgebouw d’n Dissel

139

165

26

18

sd:3 de Beiaard

166

195

29

17,5

sd:4 BS St. Lambertus

119

114

-5

-4,2

sd:5 BS Deken van Hout

105

115

10

9,5

sd:6 Polderhonk

198

212

14

7,1

sd:7 BS Toverkruid

147

179

32

21,8

sd:8 De Kluis

35

29

-6

-17,1

sd:9 Hart van Heuze

273

267

-6

-2,2

totalen

1363

1512

149

10,9

In de kiesdistricten St. Lambertusschool, Ommel en Heusden zullen we proberen te achterhalen waarom we hier geringe verliezen (resp. 5, 6 en 6 stemmers) hebben geleden. In de overige kiesdistricten denken we dat de kiezers zich aangesproken hebben gevoeld door onze standpunten en doordat zij zich kunnen identificeren met de door ons gekozen speerpunten in hun woonomgeving. Wij zullen ons in de komende 4 jaren in Asten, Heusden en Ommel laten zien en de kiezers ervan overtuigen dat in ieder geval door Leefbaar Asten “uw stem wordt gehoord”.

Wij willen, samen met u, van Asten een nog mooiere en gezondere gemeente maken!

Voor meer informatie over de uitslagen zie: uitslag verkiezingen gemeente Asten

 

Bestuur en fractie Leefbaar Astenbackground image