Algemene beschouwingen begroting 2019

Algemene beschouwingen begroting 2019 uitgesproken in de raadsvergadering d.d. 6 november 2018 (zie bijlage).background image