Antoon Driessen nieuw burgercommissielid

Antoon Driessen is op dinsdag 2 februari 2016 door de gemeenteraad benoemd als nieuw burgercommissielid. Namens Leefbaar Asten zal Antoon zitting nemen in de commissie Algemene Zaken & Control.

Het bestuur en fractie van Leefbaar Asten wenst Antoon veel succes toe.

la-profiel-2background image