Begroting 2017, een goed evenwicht tussen gewenst voorzieningenniveau en de lastendruk

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2017 hebben wij ons oor te luister gelegd bij Astense inwoners. Wat vinden zij belangrijk en hoe wordt er aangekeken tegen een gemeentelijke begroting?

Een begroting is geen doel op zich maar een belangrijk middel om doelen te benoemen en te realiseren. Desgevraagd geven inwoners aan het belangrijk te vinden te wonen in een dorp:

  • Waar aandacht is voor de woonomgeving
  • Waar het veilig is
  • Waar veel voorzieningen aanwezig zijn
  • Waar het goed en gezellig recreëren is
  • Waar snel en dichtbij zorgvragen behandeld worden

Als je aan bovenstaande wensen voldoet, dan heeft de Astenaar hier best iets voor over.

Voor Leefbaar Asten is een goed evenwicht tussen een goed voorzieningenniveau en de lastendruk altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. Dat blijft. Dit gedachtegoed hebben we vertaald in onze algemene beschouwing op de begroting 2017. Meer hierover leest u hier: alg-beschouwing-begroting-2017-leefbaar-astenbackground image