Bezoek van Astense en Somerense raadsleden aan Vreekwijk.

Vrijdagmiddag werd ons raadslid Ellen Berkers-Coolen, samen met de andere raadsleden  ontvangen op Vreekwijk om te worden bij gepraat over alle veranderingen die er gaan plaatsvinden in de jeugdzorg.  Ze begonnen de middag met een lunch die werd verzorgd door leerlingen die wonen en leren op de locatie Vreekwijk.  De lunch was keurig verzorgd.

Ellen vond het erg leuk om een kijkje achter de schermen te nemen. Net als vele Astenaren was ze al vaak het bord gepasseerd op weg van Liessel naar Deurne zonder te weten welke zorg er  wordt gegeven daar.

Ze werden tijdens deze middag door verschillende professionals uit  de jeugdzorg bijgepraat. Onder andere door  een sociaal verpleegkundige van de GGZe, een medewerker van ORO, een jongere die vertelde welke problemen ze had en hoe de hulpverleners  haar hadden geholpen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook werden ze rondgeleid op de school en zijn ze op een groep gaan kijken.

Van deze middag zijn Ellen een paar  dingen het meest bijgebleven:

–          De aanwezige hulpverleners zijn er van overtuigd dat samenwerking met andere instanties moet om adequate hulpverlening die afgestemd is op de hulpvrager te organiseren. Dat is belangrijk voor haar als raadslid om te weten omdat er  in Peelverband is afgesproken om samenwerking te gaan stimuleren.

–          We moeten zorgen dat  de jongere met een probleem snel en dichtbij terecht kan. Bij voorkeur in de eigen wijk of via school.  Hierdoor kunnen we voorkomen dat de problemen steeds groter worden waardoor er meer en zwaardere hulp nodig is.

–          Wat Ellen het meest raakte was een verhaal van een meisje die haar levensverhaal vertelde. Ze gaf dat haar vader haar een aantal jaren had misbruikt. Op de vraag van het publiek hoe ze er toe was gekomen om uiteindelijk hulp te zoeken, gaf ze aan dat er een vriendin haar op haar 13e een vraag had gesteld die haar aan het denken had gezet en haar had laten inzien dat de situatie waarin ze zat niet normaal was.  Dat was voor Ellen een belangrijke boodschap; stel een vraag als je vermoedt dat  iemand in je omgeving problemen heeft. Hiermee geef je degene de gelegenheid om tot actie te komen.  Een mooie en belangrijke  opdracht voor ons allemaal.

Voor Ellen zijn de bovenstaande zaken zo belangrijk dat ze deze ook volgende week zal inbrengen in de commissie burgers als er gesproken wordt over de beleidskaders Jeugdhulp in de Peelregio.background image