Bezoek melkveehouderijen in de Peel

BkeQg0LIEAAl2AJOp zaterdag 5 april hebben we met de fractie en een aantal leden een bezoek gebracht aan twee melkveebedrijven in de Peel. Op het bedrijf van Ton en Jolanda Aarts aan de Broekstraat werden we hartelijk ontvangen. Hun twee zonen, de beoogde opvolgers van het bedrijf, gaven een boeiende presentatie over de stand van zake m.b.t. de toekomstige uitbreidingsplannen. Goed om van de kant van de ondernemer te vernemen hoe ze ondernemen en waar ze tegen aanlopen en hoe zich dit verhoud met onze visie m.b.t. schaalvergroting, milieu en landschappelijke inpassing.

Het 2e bezoek vond plaats bij Lian en Ton Berkers-Aarts aan de Kokmeeuwenweg. Een bedrijf van 85 melkkoeien in combinatie met een zorgboerderij. Ook hier troffen we twee ondernemers aan die zeer bevlogen over hun bedrijf vertelden. Geweldig om in de praktijk te ervaren hoe het bedrijf en de zorgboerderij helemaal in elkaar opgaan. Ook hier was de nieuwe regelgeving en met name de beperkingen voor de zorgboerderij onderwerp van gesprek.

Het was zinvol om diverse standpunten met elkaar te wisselen.

Wij danken beide ondernemers voor het kijkje in de keuken en de leuke ontvangst.


background image