Op bezoek bij Kynologenclub “de Peel”

orginele-kc-logoOp zaterdag 30 maart 2013 zijn een drietal leden van de fractie op bezoek gegaan bij Kynologenclub (KC) “de Peel”. De club heeft ons benaderd ivm de wens een clubgebouw op te richten aan het oefenterrein aan de Dennendijk. Volgend jaar (2014) bestaat KC de Peel 50 jaar en dat willen zij graag vieren in een nieuw te bouwen clubgebouw. KC de Peel heeft ongeveer 150 leden waarvan ook een aantal Astense leden. Zij oefenen op de dinsdag-avonden en op zondag.

Momenteel heeft de vereniging ter plaatse een schaftkeet staan waarin het bestuur en de instructeurs vertoeven. Zij geven aan dat deze voorziening te klein is en niet voldoet. Daarom ook de wens om een clubgebouw op te richten waarin ook overdekt met honden geoefend kan worden. Volgens de tekening die we hebben ontvangen zou dit gebouw 15 bij 15 mtr. moeten worden. Het gebouw wordt gemaakt van rondhout (stapelbouw). De vereniging geeft aan het gebouw zelf te kunnen bekostigen. Er loopt momenteel een aanvraag bij de gemeente Asten om het gebouw geplaatst te krijgen. Wij hebben aangegeven dat de huidige bestemming van belang is. Als dit bos/natuurterrein is, is onze inschatting dat het moeilijk zal worden om hier een gebouw op te mogen richten. Daarnaast heeft de vereniging de gemeente gevraagd of het mogelijk is om aangesloten te worden op het drukriool en ook een elektrische voorziening is gewenst.

Wij hebben hen de suggestie gedaan een aanvraag in te dienen om mogelijk in aanmerking te komen voor (eenmalige) subsidie voor de (Astense) jeugdleden van de vereniging.


background image