Scholierendebat op het Varendonck

Op 28 februari 2018 heeft het scholierendebat op het Varendonck plaatsgevonden. Het initiatief kwam van PGA en D66 Hart voor Asten, maar in de organisatie van de dag is Leefbaar Asten direct betrokken geweest. Voor Leefbaar was de insteek om mee te doen dat politiek over over jongeren gaat. Zie ook ons speerpunt (behoud) jongeren!

De middag is gestart met minilesjes geven door politici. De onderwerpen waren: zorg, alcohol en drugs en veiligheid. Deze onderwerpen waren door de jongeren zelf aangedragen. Janine Spoor en Ellen Berkers van Leefbaar Asten hebben in duo met resp. Theo Maas (PvdA Someren) en Sandu Niessen (PGA) de lesjes verzorgd. Nadien werden er door de jongeren stellingen met voors en tegens voorbereid. En als afsluiting van de dag werd een lagerhuis debat gevoerd. Hierbij waren de leerlingen veelal zelf aan het woord en werden ze bijgestaan door de politici. Argumenten gingen heen en weer en werden applaus ontvangen. Die middag waren 150 leerlingen van 4 havo betrokken. 

De bedoeling is dat deze middag een jaarlijks terugkerende activiteit wordt. Hopelijk lukt het om ook volgend jaar de medewerking van de politici in Someren en Asten te verkrijgen. Leefbaar Asten wil in ieder geval weer meedoen.


background image