Bijeenkomst Jeugdzorg / cliëntenparticipatie

Bepaalt een cliënt zijn eigen oplossing?

Leefbaar Asten organiseert een derde discussiebijeenkomst over veranderingen in het sociale domein. Veranderingen die alle inwoners raken. In toenemende mate vraagt de overheid van haar burgers dat zij zelf inhoud geven aan die veranderingen. Wat zijn dan die veranderingen? Wat wordt er van de inwoner van Asten verwacht? Om inwoners te informeren over de veranderingen, maar ook om te discussiëren over wat er van inwoners verwacht kan worden, nodigen wij inwoners van Asten, Heusden en Ommel graag uit.

Deze derde bijeenkomst op donderdag 6 maart in het Hart van Heuze heeft als onderwerp “Jeugdzorg en cliëntenparticipatie”. De inleiding op deze avond zal verzorgd worden door ons lid Petra Geerts, coördinator vertrouwenspersonen jeugdzorg. Zij zal ingaan op veranderingen in de jeugdzorg en het belang van cliëntenparticipatie daarbij.  Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Asten volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Die verantwoordelijkheid brengt de nodige veranderingen met zich mee die behoorlijk ingrijpend zijn. Eén van de veranderingen betreft de organisatie van het cliëntenbelang. Hoe belangrijk vinden wij het dat de cliënt gehoord wordt? Deze en andere vragen zullen in de discussie aan de orde komen.

De eerste twee bijeenkomsten hadden de onderwerpen “mantelzorg en vrijwilligerswerk” (10 dec. 2013) en “werk en inkomen” (28 januari).

De bijeenkomst is gratis, evenals het kopje koffie of thee. Voor meer info  info@leefbaarasten.nlbackground image