Commissie Ruimte 14 januari 2014

Bij het onderwerp vaststelling bestemmingsplan Asten Hindert 2 hebben we ingebracht dat we de landschappelijke inpassing onvoldoende vinden. Met beelden hebben we laten zien wat voor ons een goede landschappelijke inpassing is en dat dat daar ook toegepast kan worden zonder extra kosten.

We hebben aangegeven waar wat ons betreft nog een houtwal in het plan aangebracht zou moeten worden om ons over de streep te trekken t.a.v. de vaststelling van dit plan. Over het groenonderhoud door burgers hebben we aangegeven dat we dit een goede zaak vinden in het kader van betrokkenheid, burgerparticipatie en bezuinigen op het groenonderhoud. We blijven het echter een slechte keuze vinden om de hagen te verwijderen daar waar o.a. omwonenden het niet willen of niet kunnen overnemen. Het blijft een aanslag op de kwaliteit van de openbare ruimte. In de rondvraag hebben we gevraagd of het is toegestaan om in het buitengebied een buitenopslag te hebben van caravans en campers. We waren daar tegenaan gelopen aan de Laarbroek.background image