DE TIEN VAN JANINE DEEL 1

Na 10 maanden weer een Blog van mij, nu niet meer in het teken van de verkiezingen, maar ik ga jullie meenemen in mijn werk als wethouder. Ik zal elke maand verslag doen ervaringen die ik opdoe, nieuwtjes, zaken die mij bezig houden; kortom een kijkje in de wereld die gemeente heet. Als je een idee hebt voor in mijn blog, laat het me dan weten.
Wat heb ik vanaf mijn eerste werkdag op 18 april 2018 gedaan? Ik heb er 10 dingen uitgelicht, want het wordt wel een heel lange blog om 10 maanden te beschrijven.

De 10 van Janine

1. Kennismaken.
Met een portefeuille met o.a. Sociaal Domein, sport, gezondheid, cultuur en Heusden heb je met veel verschillende clubs, verenigingen, organisaties en mensen te maken.
Hoewel ik uit Asten kom, heb ik nooit geweten hoeveel verenigingen we hier hebben.
Ik heb in de afgelopen tijd geprobeerd zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Via recepties, op de fiets op bezoek bij locaties, bij openingen, jubilea of gewoon een kop koffie drinken in het gemeentehuis.

2. Vergaderingen.
Als wethouder ben ik automatisch ook bestuurder van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, van de GGD en van Senzer, met de bijbehorende overleggen maandelijks. Daarnaast heb ik wekelijks een B&W-overleg op dinsdagochtend, waar alle stukken die bij de gemeenteraad zijn geweest of daar nog moeten komen worden besproken. De ambtenaren bereiden de stukken voor, wij beslissen of we akkoord zijn of niet en of er nog aanpassingen moeten komen.

Ik heb op verschillende momenten in de week ambtenaren aan tafel om te bespreken wat er moet gebeuren en om hun voorstellen voor te bespreken. Ook bij overleggen met verenigingen, inwoners of anderen word ik bijgestaan door een ambtenaar, omdat zij uitwerken wat er wordt bedacht tijdens die sessies. In het begin was het wel wennen dat ik niet zelf inhoudelijk aan het werk hoefde, maar dit uit handen moest geven. Gelukkig werken er in Asten geweldige ambtenaren en heb ik nog geen enkele keer het gevoel gehad dat ze mijn ideeën niet goed oppakten.

Ik zit met mijn portefeuille bij de commissie Burgers, die inhoudelijk de stukken voor de gemeenteraad voorbereidt. De commissies en de gemeenteraad zijn 1 x per maand. Nu snappen jullie misschien dat als mijn kinderen vragen wat ik doe, ik antwoord dat ik heel veel praat voor mijn werk.

3. Visieontwikkeling sociaal domein
Het sociaal domein is nog lang niet “af”. Ik wil dat onze inwoners goede ondersteuning krijgen, liefst zo dichtbij mogelijk, zo licht mogelijk en zo kort mogelijk. Dit betekent dat ik, samen met de teamleider Sociaal domein en met de coördinator van het Sociaal Team Asten steeds bezig ben om te kijken wat er nog moet gebeuren. De naamsverandering van Guido Asten naar Sociaal Team Asten was een belangrijke stap. Niet alleen de naam is veranderd, maar de hele manier van werken: mensen krijgen zoveel mogelijk met 1 contactpersoon (casusverantwoordelijke) te maken, die betrokken blijft en kijkt wat er mogelijk is. Kan iemand nog iets zelf, moet de casusverantwoordelijke ondersteuning bieden, moet er een indicatie komen voor betaalde ondersteuning of wellicht een combinatie. Daarbij ben ik ook verantwoordelijk voor het budget en het is soms best lastig te verantwoorden dat we meer geld willen investeren aan de voorkant,zonder dat de kwaliteit van ondersteuning in gevaar komt, om te voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen aan de achterkant. De 1,3 miljoen die we hebben gekregen uit het Fonds Tekortgemeenten was een heel mooi cadeautje. Ook ben ik met een heel aantal mensen nog bezig met de lobby richting Den Haag om Kamerleden en ministers ervan te overtuigen dat het “Astense model” van medicijnuitgifte werkt.

4. Project Gemeenschapshuis Asten
Ik heb als portefeuillehouder van de gemeenteraad de opdracht gekregen om te komen tot scenario’s voor een (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis. In juli zijn we hiermee gestart en hebben we in werksessies opgehaald bij inwoners wat zij belangrijk vinden. Een mooi proces, waarbij veel enthousiaste mensen betrokken zijn. Ik hoop dat we op 16 april 2019 van de gemeenteraad een besluit krijgen voor 1 scenario, waar in staat hoe het eruit gaan zien, wie gaan exploiteren en wat de financiële bandbreedte is. De Stichting Gemeenschapshuis Asten gaan daarna dan verder met de uitwerking. Als je wilt zien hoe de eerste schetsen eruit zien: op 24 januari om 19.30 uur is er een werksessies in de Klepel. Op de site van de gemeente kun je alle informatie vinden over het proces om te komen tot een (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis, onder de button “Gemeenschapshuis”.

5. Heusden
Ik kom als dorpswethouder regelmatig in Heusden. Soms voor de gezelligheid, bv. Bij de Peelvrujters of bij twee koninklijke onderscheidingen, maar ook voor serieuzere zaken.
Ik ben betrokken bij drie belangrijke projecten in Heusden: herinrichting Vorstermansplein, Jonosh – Jong Nederland JOJO, en zorgwoningen op het Unitas terrein. Alle drie projecten waar de mensen uit Heusden hun schouders onder zetten en waar ik met plezier mijn steentje aan bijdraag.

6. Ommel
Vanuit het projectprogramma uit de toekomstagenda 2030 “Vitale kernen” mag ik meedenken in Ommel aan het burgerinitiatief om te komen tot 1000 inwoners erbij.
Een lastige opgave, waar de dorpsraad veel hobbels te overwinnen heeft, maar ze doen dit geweldig. Ik hou ervan te denken in oplossingen, niet in problemen.

7. (Sport)verenigingen
De verenigingen in Asten staan niet stil en komen met allerlei ideeën voor vernieuwing.
Hoewel ik graag zou willen, kan ik ze niet allemaal inwilligen. Ik probeer wel altijd mee te denken wat er wel kan en op welke manier. Ik zal hier in mijn volgende blogs hopelijk meer over kunnen vertellen.

8. Uitnodigingen
Als wethouder wordt je voor allerlei activiteiten uitgenodigd, ik kom op plekken waar ik normaal niet naartoe zou gaan. Een kleine greep uit de afgelopen 10 maanden: kampioenshuldiging NIOBE, verwelkomen klokkengieters Europa, opening kunstgrasveld NWC, Klassieke klanken In de Gloria, Zittingsavonden De Klot, Kolderieke Avond De Plekkers, Jaarvergadering Dorpsoverleg Heusden, Opening Kwiek Beweegroute Ommel, Opening Kinderboekenweek, Speak and Eatsessies met jongeren, Jubileum ORO, Mediawijsheid Varendonck, bedrijfsbezoeken, startschot lossen bij Jaspersport en Cultuurplein. Het waren er nog veel meer en dan noem ik nog niet eens de uitnodigingen waar ik met Leefbaar Asten naartoe ga. Extra bijzonder waren wel de uitnodigingen om bij Spijkers met Koppen te komen en mijn (hele korte) optreden in het RTL4 nieuws om te praten over het Wmo abonnementstarief.

9. Lezen, lezen, lezen
Voor alles wat ik bij 1 t/m 8 heb genoemd moet ik voorbereiden. Dat betekent stukken lezen, informatie opzoeken, speeches schrijven, standpunten opschrijven. Gelukkig vind ik lezen en geschiedenis leuk en ik leer veel over Asten op deze manier.

10. Contact met mensen
Wethouder ben je echt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat mij opgevallen is afgelopen tijd is hoe geïnteresseerd mensen zijn in wat ik doe. De meest gestelde vragen (met antwoord) de afgelopen maanden:
– Bevalt het om wethouder te zijn?: “Ja, het is een hele rare, maar ontzettend leuke baan.
Gelukkig kende ik vanuit mijn vorige werk het gemeentewereldje al, maar vanaf de wethoudersstoel is dat toch anders.”
– Hoe gaat de samenwerking met de andere wethouders en met de burgemeester?
Was in het begin wennen, want in verkiezingstijd sta je tegenover elkaar en dan moet je ineens samenwerken. Ieder heeft eigen portefeuille en gaat ontzettend goed in de samenwerking.
– Werk je ook nog in Son en Breugel?
Nee, ik ben fulltime (en meer) bezig in Asten. Wethouder kun je niet parttime zijn.
– Waarom gaat alles zo traag in de gemeente?
In een gemeente moeten beslissingen eerst langs een college, een commissie en een gemeenteraad. Een college komt wekelijks bij elkaar, maar een gemeenteraad maar 1x per maand. Omdat het over de inwoners gaat, is het belangrijk dat zij inspraak hebben en ook dat kost tijd in de voorbereidingen.
– Wanneer weten we of het het Klooster of de Klepel wordt?
Op 16 april krijgt de gemeenteraad de scenario’s voorgelegd voor Klepel en Klooster en beslissen zij over de locatiekeuze.
– Zie je je gezin nog wel eens?
Ja, want ik zit nu drie minuten van huis af en ga regelmatig thuis lunchen.
Als ik ‘s avonds afspraken heb, kan ik thuis eten. Dat kon eerst niet.
Volgende maand hopelijk een iets korte blog, maar dan schrijf ik maar over 1 maandje.

Groet Janinebackground image