DE TIEN VAN JANINE DEEL 2

Bedankt allereerst voor de leuke reacties op mijn eerste 10-van-Janine.
Ik vertel in dit tweede deel wat ik in februari zoal gedaan heb.

Het was een drukke maand met name omdat er aan het einde van de maand beoordeeld moest gaan worden over de toetsingsmatrix voor het gemeenschapshuis.
Het is de projectleider gelukt om 6 scenario’s uit te werken en afgelopen week was er een uitleg voor de Stichting op maandag, het college op dinsdag en een heel druk bezochte avond voor de gebruikers op donderdag.
Aanstaande dinsdag gaat het college haar beoordeling doen en ik heb mijn huiswerk inmiddels gemaakt.

Iets anders waar ik veel tijd aan heb besteed was de sollicitatiecommissie voor de nieuwe algemeen directeur van Senzer.
Ook dat is gelukt en we zullen de geselecteerde kandidaat aanstaande maandag voordragen aan het dagelijks bestuur van Senzer (wethouders van 7 aangesloten gemeenten).

Februari stond verder in het teken van medicijngebruik, onze apotheker die een uniek zorgcontract heeft gekregen van CZ, en een gesprek met Jos Leenders over medicijnen en waterkwaliteit.
Dit hebben we natuurlijk gebruikt in het gesprek wat Peter Verleg, Gert Jan Hooijman en ik met 2 Tweede Kamerleden hebben gevoerd op 13 februari in Den Haag. De heren waren goed op de hoogte en het was een constructief gesprek.
We gaan natuurlijk door met onze strijd tegen de oneerlijke verdeling vanuit Den Haag.

De avonden waren ook weer goed gevuld: raadsvergadering op 29 januari, bijeenkomst arbeidsmigranten in Ommel, de veiling van HCAS in in de Gloria en de commissie Burgers op 11 februari.
En dan privé ook nog een hele stapel vergaderingen met Leefbaar Asten, en wat ouderavonden en open dagen voor mijn kinderen.
Ook heel bijzonder was het jureren bij de voorleeswedstrijd, ontzettend leuk om te doen.

Sowieso kom ik met bijzondere mensen in aanraking, die met mooie creatieve ideeën komen.
Met OVA heb ik gesproken over de mogelijkheid om onderwijs in verbinding te brengen met ondernemers.
Met het bestuur van de Vereniging Volkstuinen over inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Met Prodas en Rabobank over een Kinderraad in Asten.
Met Marianne van de Ven over de zorgwoningen op het Unitas terrein.
Met ODC en Olympia Boys over een korfbalveld op het voetbalveld.
Met Bieb Helmond-de Peel over hun toekomstvisie.
Met Gerard Geboers en Piet Snijders over een herinneringsdag voor een vergeten oorlogsheld.
Met raadsleden van Asten en Someren en een leraar van het Varendonck over het schooldebat, in navolging van vorig jaar.

Ook in het gemeentehuis blijven de ontwikkelingen doorgaan.
We hebben met college en MT gesproken over de scenario ontwikkeling, waarbij de ambtenaren alle projecten, activiteiten en subsidies tegen het licht hebben gehouden om te kijken of er op bezuinigd kon worden.
Een enorme klus en niet leuk, maar wel nodig om onze begroting gezond te houden.

Ons sociaal team en de afdeling Sociaal Domein timmeren goed aan de weg; de samenwerking met onze huisartsen loopt steeds beter.
Heel goed, want we hebben elkaar hard nodig.
Afgelopen week zijn de wethouders van de nieuw gevormde inkoopregio (Helmond, Dommelvallei+ en Peelgemeenten) weer bij elkaar geweest om tot een gezamenlijke inkoopvisie te komen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Gedeputeerde Henri Swinkels heeft een bezoek gebracht aan Zuid-Oost Brabant in het kader van uniek sporten.
De buurtsportcoaches spelen hier een belangrijke rol in.
Door een drukke agenda kon ik alleen aansluiten bij de lunch op het Rijtven in Deurne.

Nog een mooie ontwikkeling in het sociaal domein is de pilot “Uniform Hulpaanbod – Kinderen in complexe echtscheidingsprocedures”, waar ik bestuurlijk kartrekker van ben geworden.
Doel hiervan is om met de rechtbank te komen tot een passend hulpaanbod al tijdens de echtscheidingszitting, zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding van hun ouders.

Was dat alles in februari?
Nee, ik mocht ook nog naar de opening van de tentoonstelling Heksenjacht in het Kasteel van Helmond, waar door ons eigen Anna Ceelenhuis een mooie bijdrage aan is geleverd en we zijn met het college op bedrijfsbezoek geweest bij Van Gemert Wegenbouw en het politiebureau, wat erg interessant was.

En last but not least…het prinsenbal waar Joost I bekend werd gemaakt.
Het aftellen naar carnaval kan beginnen.

Voor iedereen die van carnaval houdt: een geweldig leuke carnaval!!

Voor iedereen die niet van carnaval houdt: fijne vakantie!!

In mijn volgende blog meer over de raadsvergadering op 26 februari, Movement X op het Varendonck in Someren en een Voltige Wedstrijd bij de Manege.

Groet Janinebackground image