DE TIEN VAN JANINE DEEL 5

Hallo allemaal,
Hieronder weer mijn 10 gebeurtenissen uit de  maand mei.

Met stip op 1: “STOPPEN MET ROKEN”, want dat heeft eigenlijk de maand mei gedomineerd.
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, ben ik gestopt. Ik vond het wel een toepasselijke dag.
Eigenlijk was het de afgelopen maand niet moeilijk, het deed geen pijn, ik werd niet depressief en toch ben ik er de hele maand mee bezig geweest.
Ik besef nu wel heel goed dat ik zwaar verslaafd was en ben blij dat ik niet meer hoef.
Wat heb ik in mei nog meer gedaan?
Ik heb ze in thema’s ondergebracht.

2. Astense ouderen
Ik heb gesproken met een aantal enthousiaste dames, die “zorg voor later” willen opzetten.
Dit initiatief sluit naadloos aan bij mijn wens om in gesprek te gaan met ouderen; ik ken het als “informerend huisbezoek”.
Ook heb ik deze maand met de seniorenvereniging en onze cliëntondersteuners gesproken.
We hebben afscheid moeten nemen van Gemma, maar ik heb al kennis mogen maken met haar opvolger.

3. Jongeren
Ik heb veel overleg gehad met het onderwijsveld.
Op 13 mei was de verhalentafel in Eindhoven waarbij vertegenwoordigers van minister Slob aanwezig waren om ideeën op te halen.
De gesprekken met Pinkeltje en Korein en Norlandia lopen ook nog door en er is gesproken over het lespunt Ommel, waarvan de gemeente en Platoo willen dat dit doorloopt.
De plannen voor het Varendonck Asten zijn onthuld.
Ik ben op de Voordeldonk geweest waar onze Kinderraad van Asten zit.
Gesproken over wat ze belangrijk vinden en wat ze veranderd zouden willen zien.
Op 21 mei zijn ze een kijkje komen nemen op het gemeentehuis en kwamen ze ook even bij B&W binnenvallen.
Met Jong Nederland is overleg geweest over hun toekomstige plek voor het jeugdwerk.
Een ander mooi initiatief is ‘t Clockhuys.
De initiatiefnemers zijn zich komen voorstellen en we zijn even naar de overkant gelopen, want ik wilde wel zien waar we het over hadden.

4. Projecten
In mei is de projectleider van het nieuwe gemeenschapshuis druk doende geweest met het plan van aanpak voor het vervolg.
Wie gaat wat doen en wanneer.
We hebben hier ook met de stichtingsbesturen van Klepel en Beiaard over gesproken.
Het project Vorstermansplein in Heusden wordt ook steeds concreter.
De werkgroep heeft ons weer bijgepraat en ook ben ik bij de vergadering van het dorpsoverleg in Heusden geweest, waar dit onderwerp op de agenda stond, samen met de wateroverlast op de Voorste Heusden.

5. Professionele organisaties
Overleg met de Astense huisartsen; de samenwerking tussen hen en het sociaal team loopt goed.
Je ziet dat ze elkaar steeds beter aanvullen.
De 4 gemeenten van Bibliotheek Helmond-Peel hebben gesproken over de toekomstvisie, ook met het oog op het pensioen van de directeur.
De naam van de nieuwe, enthousiaste directeur is inmiddels bekend.
Met de GGD is op een middag aandacht besteed aan hun kerntaken en ook met Senzer is dit onderwerp van gesprek geweest.

6. De laatste twee had ik ook onder 6 kunnen zetten:
“Hoe nu verder?”
Behalve met GGD en Senzer zijn ook gesprekken gevoerd met de GR Peelgemeenten n.a.v. de evaluatie.
Er is veel onduidelijkheid weggenomen en de neuzen staan dezelfde kant op (hoewel de media een negatiever beeld gaf).
Om de onrust bij de medewerkers van de Peelgemeenten weg te nemen ben ik, samen met een paar collega-bestuurders, in Deurne met ze in gesprek gegaan.
Ik hoor terug dat mensen dit prettig vonden en meer vertrouwen hebben gekregen.
Ook een “hoe nu verder-vraag” die in mei speelde ging over de financiën: die van Asten, maar ook eventuele gelden voor jeugdzorg uit Den Haag.
Hierover ben ik door Omroep Brabant geïnterviewd (uitgezonden op maandag 27 mei bij Brabant Nieuws).

7. Gemeente
In mei is er natuurlijk een commissie Burgers en een gemeenteraadsvergadering geweest.
Volgens mij hebben ze allebei het record gebroken qua snelle afhandeling. Dat zal in juni (voor het reces) wel anders zijn.
Met de burgemeesters en wethouders zorg, van de 6 Peelgemeenten, hebben we gesproken over de toenadering tussen veiligheid en zorg als het gaat om verwarde personen.
Vanuit het rijk zijn we een pilot hiervoor; er is al veel gerealiseerd, maar we zijn nog niet klaar.

8. Uitgenodigd voor….
Ik ben, met het voltallig college, bij de dodenherdenking aanwezig geweest.
De nieuwe commissie had een nieuwe opzet en hebben het stokje goed overgenomen van de oudgedienden.
Op 18 mei mocht ik speechen bij de vrijwilligersdag van het Museum ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Ik heb ook nog een optreden van de Heusdense band Brother Moon meegepikt (Tip: ze komen ook op Heusden kermis op zondagmiddag) en een lezing van Piet Snijders (Tip2: zijn boek over Death Valley De Peel komt uit op 6 juni).
Daarna als een gek door naar de Dorpsquiz.

9. Privé
De maand mei is altijd een dubbele maand voor mij. Enerzijds is er op 13 mei de sterfdag van mijn oudste zus, anderzijds vieren mijn partner en mijn tweeling hun verjaardag op de 21e en is er Moederdag (heerlijk een hele dag niets doen).
Dus de emoties gaan in deze maand alle kanten op.
Daarbij was mijn dochter ook nog twee weken op buitenlandstage in Zweden, dus het was raar stil thuis met alleen maar mannen.

10. Vooruitblik juni
Ik begin de maand juni met een uitvaart van een bijzonder man, Herman Kuijpers. Ik ben Herman in mijn hele carrière in verschillende rollen tegengekomen en vond het bijzonder hoe hij over dingen dacht: geen flauwekul, gewoon doen wat nodig is. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte bij dit grote gemis.
De rest van de maand zit propvol, ik vertel jullie er graag in mijn volgende Blog over.

Groet Janine


Wat is actueel


background image