DE TIEN VAN JANINE DEEL 6

Een nieuwe 10 van Janine, deel 6

Hallo allemaal,

Ik schrijf deze 10 op 5 juli met mijn vakantie in het vooruitzicht. Ik neem jullie mee in mijn werkzaamheden van juni.
Een ontzettend drukke maand, het leek wel of alles af moest voor de vakantie.

1. Heusden.
Mijn maand begon droevig, met de uitvaart van Herman Kuijpers op 1 juni.
Hij zal ontzettend gemist worden.
Op 1 juli had ik overleg met het dorpsoverleg Heusden en ook daarin kwam de naam van Herman vaak voorbij als drijvende kracht en grote stimulator.

2. Ommel
Ik ben deze maand ook vaak in Ommel te vinden geweest.
Zo was ik uitgenodigd voor de bestuurswisseling bij Olympia Boys, waar Jaap de scepter van Rene heeft overgenomen. Leuk dat er jonge mensen in het bestuur komen van hun club.
Een dag later ben ik gaan kijken bij Fiets ‘m erin; dit is echt een voorbeeld van “waar een klein dorp groot in kan zijn”.
Ik heb met B&W ook gefietst: een ronde buitengebied Ommel, waarbij de dorpsraad tekst en uitleg heeft gegeven bij de knelpunten die er leven.

3. Gemeenschapshuis
We zijn weer volop bezig aan de volgende fase en het werd tijd om de gebruikers mee te nemen, want er begon onrust te ontstaan.
Dus hebben we afzonderlijk met een aantal organisaties en personen gesproken, maar ook uitleg gegeven op de jaarvergadering van Stichting De Klepel op 25 juni.
Ik denk zelf dat dit wel duidelijkheid heeft gebracht.
Op 27 augustus hebben we een bijeenkomst gepland om 19.30 uur in de Klepel waarin we alle belangstellenden informeren over het vervolgtraject.
Je bent bij deze uitgenodigd.

4. Prokkeldag
Op 6 juni ben ik op “prokkeldag” vergezeld door Bert en Jeroen van ORO.
We zijn eerst naar de opening van Death Valley De Peel in het museum gegaan, daarna hebben we lekker geluncht, we hebben een bezoek gebracht aan het Sociaal Team Asten samen met een aantal raadsleden en toen hebben de heren mij laten zien waar zij werken.
Een mooie dag in goed gezelschap!

5. Peelgemeenten
Er is veel gebeurd de afgelopen maand.
Buiten het afscheid nemen van een goede beleidsmedewerker en de directeur en een BBQ van de personeelsvereniging hebben we ook serieuze stappen gezet.
Zo zijn we tot een besluit gekomen over het werkgeverschap jeugd en waren de reacties van onze mensen in Asten daarop positief en er is een raadsledenbijeenkomst geweest in Laarbeek waar de mensen bijgepraat zijn over de beslispunten uit de evaluatie Peelgemeenten.
Jammer dat niet alle Astense partijen vertegenwoordigd waren, maar voor diegenen die er wel waren heel nuttig.

6. Inkoop
Met de 10 gemeenten (Helmond, Peel en Dommel) is er goede afstemming als het gaat om inkoop jeugd.
Op 13 juni was er een conferentie jeugdhulp, waarbij ook de aanbieders en onze beleidsmedewerkers en jeugd- en gezinswerkers waren uitgenodigd.
Goed om inkoop, beleid en praktijk met elkaar in gesprek te laten gaan en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

7. Senzer
Naast de gebruikelijke vergaderingen van het algemeen bestuur, hebben we de resultaten gekregen van het onafhankelijk onderzoek n.a.v. de signalen die we in december kregen van medewerkers van Senzer.
Ik vond het heftig om te horen, maar heb wel het vertrouwen dat er nu iets aan gedaan gaat worden.
Daarnaast ook nog een hele leuke activiteit vanuit Senzer gehad: het uitreiken van de certificaten heftruckchauffeur en VCA (veiligheid) aan statushouders uit Asten.
Over de 7 gemeentes ging het om 60 mensen die de training gevolgd hadden en hopelijk op deze manier makkelijker aan een baan kunnen komen.
Ook ben ik naar het afscheid van Rene Walenberg geweest op 6 juni, die na jaren het boegbeeld te zijn geweest met een welverdiend pensioen ging.

8. Kinderraad
Ik heb al eerder verteld van de Kinderraad, maar op 18 juni was het zover; de presentaties van de kinderen van groep 7/8 van Voordeldonk in de raadzaal van het gemeentehuis.
Geweldige ideeën zijn er gepresenteerd, we gaan hier ook zeker iets mee doen, en ik hoop dat het enthousiasme bij de kinderen blijft om mee te blijven denken over de uitwerking. Dit hebben ze wel toegezegd op die dag en nogmaals bij de afronding op 2 juli op school.
De ijsjes die we hadden meegenomen vielen trouwens ook in goede aarde.

9. Raad en B&W
De maand startte met het VNG-congres op 5, 6 en 7 juni in Barneveld. Inspirerende (maar soms ook erg saaie) toespraken, workshops en netwerken.
ik vind het altijd leuk om een kijkje te kunnen nemen in een andere keuken dan die van Zuid-Oost Brabant.
Op 25 juni was er raadsvergadering, waarbij ik een deel “gespijbeld” heb (met toestemming) om naar de jaarvergadering in de Klepel te kunnen gaan.
Op 2 juli was ik er wel de hele tijd bij; behandeling van de voorjaarsnota en bespreken van scenario’s om tot bezuiniging over te kunnen gaan.
Dit heeft een lange aanloop gehad wat nodig was; themabijeenkomst in de raad, informatiebijeenkomst op 19 juni en nu dan de behandeling.
De partijen hebben hun prioriteiten toegelicht en nu mag het college ermee aan de slag.

10. Overig
Op uitnodiging van de jubilerende Harmonie ben ik bij de finale van Maestro geweest en bij de drumXplosion, waar zelfs nog 1 van onze ambtenaren de show stal.
Onis organiseerde een ochtend op 12 juni waarbij zij de resultaten van een onderzoek over respijtzorg presenteerden. Het was een goed bezochte bijeenkomst, waarbij professionals en mantelzorgers uit Asten en Someren aanwezig waren.
Ook heb ik weer mogen tappen op de kastelendag en hoewel dat niet in mijn functie van wethouder is, heb ik toch veel politieke gesprekken gehad.
Ideeën opdoen en feedback krijgen kan overal, dat blijkt wel.
In het staartje van juni was mijn college jarig (Henk van Moorsel), maar liefst 60 jaar werd hij en daar hoorde een feest bij.
De generatie 50’ers is nu dus niet meer vertegenwoordigd in het Astens college.

De komende 2 maanden ben ik uit de lucht en in september neem ik jullie graag weer mee in mijn dagelijkse bezigheden.

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst!!!

Groet Janine


Wat is actueel


background image