DE TIEN VAN JANINE DEEL 7

De tien van Janine, na de vakantie

Op 5 augustus ben ik weer fris en fruitig teruggekeerd van vakantie (het lijkt nu alweer heel lang geleden).
De eerste 2 weken waren nog redelijk rustig, maar daarna moest alles tegelijk, leek het wel.
Ik hoop dat jullie ook uitgerust zijn, want deze 10 wordt nogal lang.

Ik had een aantal publieke optredens, zoals de opening van het Airborne Toernooi bij ‘t Woold, het 50-jarig jubileum van tennisvereniging ‘t Root en het afscheid van bibliotheekdirecteur Ruud van Hakvoort.

Daarnaast waren we als (deel van) college aanwezig bij de onthulling van het monument aan het Ommels Eindje en de avond van het bevrijdingsvuur in Asten

(ik ben blij dat mijn collega Henk rennen als hobby heeft) en hebben we bezoeken gebracht aan het Grieks-Orthodox klooster en aan de visvijver bij Hengelsportvereniging Ons Genoegen.
In september was ook de themabijeenkomst vitale Democratie georganiseerd, waar iedere Astenaar aan deel kan nemen.

Vanuit mijn portefeuille ben ik even langsgegaan bij Summerkids; een mooie invulling voor kinderen van die ellenlange zomervakantie.
Op 27 augustus mocht ik als kartrekker de regionale bijeenkomst “scheiden zonder schade” openen, waarbij jeugdwerkers ideeën konden opdoen en inbrengen.
Ik ben inmiddels ook toegetreden tot de landelijke begeleidingsgroep vanuit de VNG, maar daar volgende keer meer over.
De schrapdag op 4 september (landelijk initiatief van Rita Verdonk) viel me tegen.
Je ziet dat de insteek van werkers, gemeentes en zorgaanbieders toch verschillen en dat naar mijn mening nog meer vanuit de cliënt gedacht mag worden.
Hopelijk is dit een mooi begin om inzicht te verkrijgen bij alle partijen.
Dit is een mooi bruggetje naar de opstart van onze participatieraad, waarbij we onze inwoners een stem willen geven over het sociaal domein.
En dat het nodig is om naar de praktijk te kijken heb ik ook gehoord tijdens een bezoek aan een Heusdens echtpaar, dat al jaren te maken heeft met de zorg en die mij goede tips aan de hand hebben gedaan.

Ik was deze maand vaker in Heusden: drie dagen bij Misty Fields, waar ik ook maar meteen achter de bar ben gezet (bedankt Ruud!); bij de ontwikkeltafel waar het sociaal netwerk gesproken heeft over samenwerking en verbinding.
Blijft mooi om die verschillende partijen met elkaar in gesprek te zien gaan.
Ook vandaag was ik in Heusden: ik heb mijn moeder meegenomen naar de toneelvoorstelling “De weg naar vrijheid”.
Ontzettend indrukwekkend toneel met zang, dans, muziek en dynamiek.

Voordat jullie denken dat ik alleen maar buiten het gemeentehuis ben: Ik heb in het gemeentehuis gesproken met Vastgoedregisseur, de initiatiefnemer van OnsThuys.
Een mooi plan, waarbij jong en oud samen gaan wonen.
Deze maand is in de trouwzaal de overnameovereenkomst getekend tussen Pinkeltje en Korein en Norlandia…..een einde van een tijdperk.
De werkgroepen om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis zijn van start gegaan en de eerste werksessie met alle gebruikers is geweest.
Normaal zal ik niet bij alle werkgroepen aanwezig zijn, ik zit alleen de stuurgroep voor, maar wilde wel bij de aftrap zijn.
De informatie staat zoals altijd onder de knop “gemeenschapshuis” op de gemeentesite.
Bij dit project hoort ook een goed proces met de huidige partijen; afgelopen maand heb ik gesproken met Andre Donkers en met Stichting De Klepel en De Beiaard over het vervolg.

Heel ver buiten de deur, in Rotterdam, was de presentatie over medicijngebruik en waterkwaliteit.
Op uitnodiging van de waterschappen van de Schone Maaswaterketen heb ik uitleg gegeven over de Astense manier van medicijnuitgifte onder het mom “voorkomen is beter dan opruimen”.
Ter voorbereiding heb ik hierover met de dijkgraaf gesproken. Ik verwacht hier nog wel een vervolg op.

Natuurlijk zijn we volop bezig met de voorbereiding op de begroting in november en dat dit soms lastig is, is volop in de krant te lezen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om knopen door te hakken op 5 november, maar natuurlijk voel ik me ook verantwoordelijk voor een goede financiële Astense huishouding.

Ook onze gemeenschappelijke regelingen: GGD, Senzer en Peelgemeenten zijn bezig met hun begroting en daar zijn dan ook heel wat uren voor de betrokken wethouders in gaan zitten afgelopen maanden.
Hoewel het lastig kan zijn op een lijn te komen met meerdere gemeentes, lukte dat vrij goed.
Inmiddels worden ook onze raadsleden goed meegenomen in de processen.

Het 9e blok noem ik gemakshalve maar “overig” en dan kom ik op alle structurele overleggen, zoals het bestuurlijk overleg inkoop en het regionaal overleg sport.
Ook de commissie Burgers en de raadsvergadering en de ambtelijke overleggen zitten hierin.
Misschien is dit nog wel het belangrijkste blok, omdat het richting geeft aan de manier van werken in Asten.

En dan nummer 10….vooruitblik naar oktober.
Sowieso wordt de agenda van de commissie burgers van 7 oktober een volle, maar daarvoor verwijs ik naar de gemeentesite.
Morgen wordt de privatiseringsovereenkomst met Klimop gesloten, de laatste die geprivatiseerd wordt.
Ik ben dinsdag bij de start van de week tegen eenzaamheid en donderdag bij Kansplus om Theo Martens aan te moedigen, die gaat fietsen.
Verder is er op 10 oktober een bijeenkomst bij ORO en ‘s avonds Speak&Eat in Asten, waarbij ik met jongeren in gesprek ga.
Oktober is van oudsher ook de maand van de pompoendagen en ik sluit de maand af op 31 oktober met de start van mijn spreekuur.

Ps. De VNG heeft laten weten dat ze onze visie alcoholgebruik gaan publiceren op hun site, compliment aan Lianne Grubben die het heeft opgesteld.

Groet Janine


Wat is actueel


background image