DE TIEN VAN JANINE DEEL 8

In deze Tien van Janine aandacht voor de maand oktober en een stukje van de maand november.

Hoofdmoot deze weken vormde “de (voorbereiding op de) begroting”. Geld, niet het leukste onderwerp, zeker niet als er een tekort aan is, wel noodzakelijk om plannen te kunnen uitvoeren. Ik probeer altijd te kijken naar doelen en de ambities die we hebben voor Asten en op deze manier de gemeenteraad mee te nemen. Gelukkig zie ik dat niet alleen onze gemeenteraad, maar ook samenwerkende organisaties en jullie (de inwoners) meedenken op veel gebieden.

Dan nu, naast de begroting, de andere 9 “highlights” van de afgelopen 5 weken.

Collegeactiviteiten

Op 7 oktober had ik een drukke commissie Burgers: de Peelgemeenten hadden een presentatie, de directeur van Senzer kwam voor de begroting en Theo Martens lichtte de voortgang SHP/kredietaanvraag Varendonck basisschool toe. In de raad van 22 oktober werd dit, na een stevige discussie, goedgekeurd.
Niet iedereen is er blij mee; wel iedereen heeft zijn/haar mening mogen geven.
De ontwikkeling in de zorgkosten van het sociaal domein lijken de goede kant op te gaan, maar dit zie je niet terug door 2 cliënten die alleen al 319.000 euro kosten voor een half jaar. Geen bedragen die we zomaar op kunnen hoesten, maar ook hier gaat inhoud boven geld, want de hulp is nodig.
Verder hebben we met het college 2 interessante bedrijfsbezoeken gehad in oktober, naar Aarts Metaal en Happen&Trappen. Twee totaal verschillende, mooie, goed lopende bedrijven in ons eigen Asten.

Op 28 oktober zaten we in de Antoniusschool Heusden voor ons overleg met het dorpsoverleg.  Onder genot van vlaai (nuttige met het aangename combineren) hebben we lopende zaken, knelpunten en vragen besproken.

Met het college van Someren hebben we 2 x per jaar overleg. Want, ook al zit er een kanaal tussen, we doen toch best veel samen. Vandaag zaten we samen om tafel, waarbij Louis Swinkels voor de appelflappen had gezorgd (ja, die kilo’s die vliegen er zo wel af).

Overleg met de ambtenaren

Dit lijkt zo normaal, maar ik wil toch een keer in “de 10” benoemen dat er in Asten geweldige ambtenaren werken met kennis van zaken. Het zijn er niet veel (veel te weinig voor de vele taken die ze op hun bord hebben), maar ze werken allemaal keihard.
Ik krijg in mijn portefeuille het meeste ondersteuning van de ambtenaren van de afdeling sociaal domein, maar zeker deze maand heb ik de mensen van financiën ook vaak gezien en ook Willem Moors en Hendrik de Groot, die bij het museum en sport- en gebouwenbeheer betrokken zijn.

Inkoop

Met de nieuwe inkoopregio (Dommelvallei+, Helmond en de Peelgemeenten) zijn we volop bezig met doorontwikkeling inkoop jeugd. 1 x per maand overleggen we bestuurlijk. Ik vind het wel lastige overleggen, omdat iedereen een andere achtergrond en kennis heeft en we gezamenlijk tot besluitvorming moeten komen. Misschien speelt ook wel mee dat wethouders over het algemeen geen stille schuchtere typetjes zijn en ze allemaal een stevige mening hebben.
Verbazingwekkend eigenlijk dat we altijd tot een oplossing komen.
De aanbieders worden ook betrokken bij de inkoop jeugd, want zij zijn tenslotte de uitvoerders. Op 1 november was een grote aanbiedersbijeenkomst gepland, waarbij alle aanbieders konden meedenken.

Den Haag

Sinds kort ben ik, samen met een college uit Zoetermeer, vertegenwoordiger van de gemeentes in Nederland voor het project Scheiden zonder Schade. Ik zit daarvoor met afgevaardigden van drie ministeries, VNG, rechterlijke macht en ambassadeur SZS André Rouvoet aan tafel.
De programma’s “Geweld hoort nergens thuis” en “Zorg voor Jeugd” worden hier ook bij betrokken; goed dat een integrale benadering tussen zorg en recht wordt gekozen. Nog veel te vaak worden kinderen de dupe van de scheiding van hun ouders.

Op 1 november heb ik overleg gehad met een Tweede kamerlid Rens Raemakers, D66. Hij kwam op bezoek bij ons consultatiebureau en had mij uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst. Hij had vragen over vaccineren, maar was ook goed op de hoogte van jeugdzorg, medicijngebruik en abonnementstarief Wmo. Wie weet wat hij nog voor Asten kan betekenen.

Museum

Wat dichter bij huis, is ons museum. Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er een bezuiniging was gepland in de begroting. Ik had grote zorgen of we niet te snel gingen, zouden we niks kapotmaken wat niet meer te herstellen zou zijn?
In het college hebben we dit besproken en besloten tot een ambitieonderzoek, waaruit hopelijk gaat blijken wat de ambitie van de gemeenteraad is t.a.v. het museum en wat dat moet/mag kosten. De raad is hiermee akkoord gegaan gelukkig. Het museumbestuur heeft zich zeer constructief opgesteld in voorbereidende gesprekken en heeft zelfs een raadsledenbijeenkomst georganiseerd, waarbij uitleg is gegeven.

Op 12 oktober had ik ook nog de eer om de pompoendagen te openen, waarbij ik goed geholpen werd door Igor van 3 jaar.

Gemeenschapshuis

Dan een andere groot dossier: het nieuwe gemeenschapshuis.
We zijn volop bezig met de werkgroep financiën, visie en de interne werkgroep. Met een kleine groep ambtenaren en de projectleider zijn we in Hilvarenbeek en Waalre geweest om te kijken en van hen te horen welke fouten wij vooral niet moeten maken. Stichting Gemeenschapshuis en Stichting de Beiaard zijn met ons over de toekomst in gesprek en dat verloopt goed. Ook met de huidige beheerder voeren we gesprekken, voor hem komen er onzekere tijden aan waarin we zo veel mogelijk willen ondersteunen.
Ook kreeg ik hoog bezoek: pastoor Pieter kwam op de koffie om te praten over het kerkpad en de absouteplaats (weer een woord geleerd).

Leuke uitjes

De krenten uit de pap zijn de uitnodigingen voor allerlei activiteiten. Zo heb ik deze maand, bij Klimop de privatiseringsovereenkomst getekend – bij Kansplus Theo Martens op de racefiets aangemoedigd en ook de geweldige dansergroep – bij ORO mogen zien welke projecten succesvol waren (en ook een bon gewonnen met Bingo, die ik maar aan één van de ORO deelnemers heb gegeven) – bij Siris een rondleiding gekregen in het Veterinair Centrum Someren tijdens de Business Club – bij VAC hun 25-jarig jubileum mee mogen vieren – in de NWC kantine het sociaal cafe gehad onder leiding van mijn voorganger Jac Huijsmans (hij is het praten in het openbaar zeker nog niet verleerd) – in Waalre een training bestuurlijke netwerkkaarten (hoe te handelen als loco in crisissituaties) gevolgd en tenslotte in het jongerencentrum 1-hoog mogen “pizzaretten” met jongeren tijdens de “speak&eat”.

Spreekuur

Op 31 oktober had ik Heusden de première van mijn spreekuur.
Ik had leuke gesprekken en niet alleen met de “Lumberjackers” die repetitieavond hadden. De volgende staat gepland op 14 november in de Pelgrim in Ommel.
Ik heb wel heel veel positieve reacties gehad. Ook tijdens de musical My Fair Lady, waar ik stond te tappen, werd mij regelmatig gevraagd of ik daar mijn spreekuur hield.

November

Morgen mag ik met mijn buurvrouw van vroeger Petra Cornelissen mee op stap tijdens de mantelzorgdag om presentjes uit te delen. Fijn om een keer iets voor deze mensen te mogen doen, zij zijn zo belangrijk! Het blijft toch het fijnste om door een bekende, in je eigen huis of dorp verzorgd te kunnen worden als dat nodig is.

Een doorkijkje naar de rest van de maand, de zittingsavond op 11/11 – op bezoek bij Sinti jongeren – 21 voor de jeugd dag – spreekuur in Ommel – dag van de ondernemer vanuit Senzer – jaarvergadering Dorpsoverleg Heusden – masterclass Tim Robbe en ik heb een kaartje weten te bemachtigen voor de Lumberjacks.

Tot de volgende 10 van Janine!!
Groet Janine


Wat is actueel


background image