De week van onze lijsttrekker in verkiezingstijd: week 4 nr. 3

“Nog 9 weken” Commissie Burgers, Paul Dekkers, Varendonck, Plan van der Loo, voorbereiding carnaval, VNG-congres en de kennismaking met onze nummer 9.

Ik was vorige week gestopt vlak voor de commissie Burgers. Daar stond o.a. het Strategisch Huisvestingsplan over de scholen op de agenda. Wethouder Theo Martens heeft toegezegd dat de nog openstaande vragen van Leefbaar Asten (en ook van andere partijen) over alternatieve locaties, verkeersveiligheid, kosten etc. voor de raadsvergadering van 30 januari zouden worden beantwoord. Ons commissielid, Ellen Berkers, heeft onze standpunten verwoord (samenvatting is te lezen op de facebooksite van LA). Het was een interessante, druk bezochte en vooral lange (tot 00.30 uur) vergadering. Veel mensen op de tribune wensten me succes voor de toekomst als dit elke keer zo ging.

Het afscheid van Paul Dekkers op dinsdag was in Son en Breugel, waar ik werk, maar heeft toch betrekking op Asten. Paul heeft namelijk Son en Breugel verruild voor Asten, waar hij coördinator gebiedsteam Sociaal Domein is geworden. Hij gaat zijn kwaliteiten nu in ons dorp inzetten en daar zullen we in Asten veel profijt van hebben.

Op woensdag heb ik op het Varendonck met een docent, Wesley (D’66/hart voor Asten) en Sandu (Pga) het programma voor het scholierendebat van 28 februari doorgesproken. Het begint steeds meer vorm te krijgen De scholieren geven door een “mentimeter’ deze week al aan over welke onderwerpen zij het willen hebben met de dames/heren politici. ‘s Avonds ben ik, vanuit politiek oogpunt, maar ook als buurtbewoner, bij de informatiebijeenkomst van het plan Van der Loo geweest. Ziet er goed uit. De opkomst was enorm, dus blijkbaar is er behoefte aan nieuwe woningbouw in Asten.

Vrijdag hebben we met een aantal mensen van Leefbaar Asten gebrainstormd over mogelijke deelname aan de prinsenreceptie van Jorn en de puntjes op de i gezet voor de folders die iedereen in Asten, Ommel en Heusden in de bus gaat krijgen. We willen op de receptie in ieder geval geen verkiezingscampagne voeren, maar wel Jorn feliciteren met zijn prins-zijn.

Op zaterdag ben ik de hele dag bij het VNG-congres voor (kandidaat)raadsleden geweest in Den Bosch, samen met Ellen en Ivonne. Pieter van den Hoogenband nam ons mee in een verhaal over passie en onmisbare samenwerking met allerlei disciplines om iets te bereiken. Daarna drie workshops gevolgd, waarvan diegene over inkomsten van de gemeente en bestedingsdoelen zeer de moeite waard was. Ook nog met de financiële man van VNG gesproken over de achterstelling van Asten (5,5 ton!) in het Sociaal Domein. Onze wethouder werd gecomplimenteerd voor zijn kruistocht om dit rechtgetrokken te krijgen. De minister van BZK sloot de dag af door de bekendmaking van een scholingsprogramma voor raadsleden.

Dan nu onze nummer 9: Joost van Stiphout.

Joost heeft met Caroline drie kinderen in de leeftijd van 20 jaar en ouder, waarvan Iris ook op onze lijst terug te vinden is.

Hij is opgeleid tot financial controller en werkt als projectleider stuurinformatie in het Sociaal Domein in de gemeente Eindhoven. Daarvoor heeft hij in Eindhoven als projectleider bezuinigingen en bij Vastgoed en Sport gewerkt.

Joost is heel actief (geweest) in het verenigingsleven van Asten: penningmeester bij Volleybalvereniging ASC en bij het Museum en nu nog altijd actief bij NWC als coördinator vrijwilligerszaken. Hij vindt inzet in het verenigingsleven belangrijk en het geeft hem voldoening om nuttig bezig te zijn voor en met anderen. Hij kan het iedereen aanraden, ook omdat je veel nieuwe mensen leert kennen en je jezelf erdoor ontwikkelt als persoon.

Bij Leefbaar Asten heeft Joost meegedacht aan het verkiezingsprogramma en hij zit in de PR commissie. Hij zit bij Leefbaar Asten omdat dat volgens hem een partij is, die:

– ervaring heeft in bestuur en raad

– zich altijd goed laat informeren

– een luisterend oor heeft voor u als kiezer

– besluiten neemt in het belang van de gemeente Asten

Volgende week meer scholierendebat, voorlezen, achterban vergadering, fotosessie en nummer 8 op de lijst: Petra Geerts.


background image