Enquete hoofdthema’s verkiezingsprogramma Leefbaar Asten

fotoOp zaterdag 8 maart hebben een tiental leden van onze partij, tijdens de eerste publiekscampagne in het centrum van Asten, in het kader van de verkiezingen een enquête gehouden onder een aantal bezoekers van het centrum. Geholpen door een heerlijk voorjaarszonnetje hebben we veel zinvolle en aangename gesprekjes kunnen voeren.

Om te peilen hoe Astenaren denken over een aantal items uit onze 5 hoofdthema’s van ons verkiezingsprogramma hebben we een vijftal stellingen voorgelegd. Per hoofdthema één stelling.

Actief burgerschap / samen vooruit met voor elk wat past

Stelling 1: Niks samen vooruit, iedereen moet zijn eigen boontjes doppen.

Eens met stelling: 14
Oneens met stelling: 120
Geen mening: 12

Bij geen mening werd als toelichting gegeven “als het niet anders kan” (3x), wel voor elkaar klaar staan (2x).
Bij eens werd opgemerkt: “mensen moeten zelfstandiger worden”, “je wordt toch niet geholpen” en “als je het kunt”.
Enkele opmerkingen bij oneens: “werken en verzorging moeten wel in balans kunnen blijven”, “samen staan we sterk” (10x), “meer voor elkaar over hebben’, “hebben buurtgroep”,”moet er voor open staan” en ”inspraak”.

Standpunt Leefbaar Asten: oneens met de stelling.

Veranderingen in het sociale domein / Op basis van kennis, kunde en eigen wens, dicht bij huis.

Stelling 2: Astenaren met een uitkering moeten verplicht vrijwilligerswerk doen.

Eens : 103
Oneens: 34
Geen mening: 8

Opmerkingen bij eens: “binnen de mogelijkheden van de persoon”(21x), “mits capabel”(3x), “als ’t kan”(8x), “feestavond voor vrijwilligers”, “rust roest”,”handen uit de mouwen”(2x), “geen werkverdringing”, “als er genoeg vrijwilligerswerk is”.
Opmerkingen bij oneens: “mits motivatie aanwezig is”, “wel stimuleren”, “op vrijwillige basis”.

Standpunt Leefbaar Asten: eens met de stelling, maar vrijwilligerswerk moet wel maatwerk zijn (passen bij de persoon, zinvol, geen verdringing regulier werk, flexibel).

Samenwerken in de regio / Wel de motor delen, niet het stuur.

Stelling 3: Asten moet zelfstandig blijven.

Eens: 81
Oneens: 51
Geen mening: 14

Opmerkingen bij eens: “Asten en Someren nooit samen”, “zolang als het kan”(3x), “DAS is prima”, “Asten/Someren mag”(17x).
Opmerkingen bij oneens: “DAS”(2x) en “Peel 6.1”.
Opmerking bij geen mening: “samenwerken met Deurne”.

Standpunt Leefbaar Asten: oneens. Wij zien Asten-Someren als één gebied waarop je bepaalde voorzieningen beter in stand kunt houden. Het is ook een schaal waarop de afstand tot de burger nog steeds dichtbij is. Fusie is een niet pijnlijke bezuiniging. Kortom, wat Leefbaar Asten betreft mogen Asten en Someren fuseren.

Slim bezuinigen / Minderen van uitgaven, ambtenaren en lastengroei.

Stelling 4: De lokale lasten in Asten mogen de komende 4 jaar niet stijgen, dan maar bijv. het zwembad en de bibliotheek sluiten.

Eens: 23
Oneens: 107
Geen mening: 16

Opmerkingen bij eens: “onder bepaalde voorwaarden wel stijging acc.”, “vraag maar hogere bijdrage voor voorzieningen”, “lasten zullen wel moeten stijgen”, “kijk naar voorzieningen in de regio”.
Opmerkingen bij oneens: “maar kijk naar inkomen”, “voorzieningen op peil houden”(2x),”als laatste optie”(4x), “bezuinig vooral op ambtenaren”(6x) en “op verstandige manier”.

Standpunt Leefbaar Asten: oneens. Zonder lokale lastenverhoging zul je voorzieningen moeten sluiten. Dat willen wij niet. Wel stijging zoveel mogelijk beperken. In de regio bij top 3 blijven van laagste lokale lasten.

Duurzame gemeente / Leefbaarheid, investeringen en klimaat in één duurzame balans.

Stelling  5: Alle intensieve veehouderijen in Asten moeten op slot.

Eens: 32
Oneens: 96
Geen mening: 18

Opmerkingen bij oneens: “per situatie bekijken”(5x), “boeren moeten kunnen boeren”(2x), “weg bij natuurgebieden”, “liever niet”, “de slechterikken aanpakken”, “wel luchtwassers aanzetten”, “investeren in milieu” en “genoeg is genoeg”.
Opmerkingen bij geen mening: “het moet in balans zijn”

Standpunt Leefbaar Asten: oneens. Landbouw moet wel verduurzamen, gezondheid burgers staat voorop.

Bij de stand op de Markt werden nog enkele opmerkingen over het plein gemaakt. Over het algemeen positieve reacties. Groen wordt door meerdere personen als mager beoordeeld. Meerdere keren werd uitgesproken liever geen auto’s op de Markt toe te staan


Wat is actueel


background image