Veel enthousiasme bij cursus ‘Politiek Actief’

Op donderdag 24 november jl. bezochten de Astense deelnemers aan de cursus politiek actief als afsluiting van de cursus, de commissievergadering AZC. De uit Someren afkomstige deelnemers bezochten eerder deze week da raadsvergadering van de gemeente Someren.

Aan deze cursus die aangeboden werd door de Gemeente Asten en Someren namen 27 deelnemers deel 17 uit Asten en 10 uit Someren. Na afloop van de vergadering reikte burgemeester Vos aan de deelnemers een certificaat uit en in zijn dankwoord spoorde hij de deelnemers aan om zich ook actief in te gaan zetten in de lokale politiek en sprak hij de hoop uit om ze terug te zien in raad of commissie.

Ook drie leden van Leefbaar Asten namen deel aan de cursus namelijk Petra Geerts, Marcel Boons en Antoon Driessen. Omdat Antoon al namens Leefbaar Asten zitting heeft in de commissie AZC van de gemeente Asten bedankte hij een aantal mensen die deze cursus tot een succes gemaakt hebben. dankwoord-cursus-politiek-actief

 

marcel-boons

Deelnemer Marcel Boons

 

politiek-actief-uitreiking-antoon

Deelnemer Antoon Driessenbackground image