Ervaring, maar ook veel nieuwe gezichten bij Leefbaar Asten

De lijst van 33 kandidaten wordt aangevoerd door ervaren krachten, allen momenteel actief in college, raad of commissie. In een tijd waarin veel veranderingen aan de orde zijn niet onbelangrijk.

3168

Zoals eerder al aangekondigd wordt de lijst aangevoerd door wethouder Jac Huijsmans, gevolgd door Ellen Berkers-Coolen, Math Vankan, Maarten van den Boomen, Rudi Schleedoorn, John Knapen en René van Dijk.

Allen hebben de afgelopen vier jaar hun raadswerk serieus opgepakt. Inmiddels hebben zij heel wat kennis opgebouwd, kennis die ze in willen zetten om ingrijpende veranderingen in met name het sociale domein en de gemeentelijke dienstverlening zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Niettemin is vanwege de complexiteit van het nieuwe beleid en met het oog op de toekomst van de partij  gezocht naar versterking van de achterban. Bijna de helft van de lijst van 33 zijn nieuwkomers.  Het merendeel van die nieuwkomers draait al weer een tijdje mee bij de voorbereiding op vergaderingen en verkiezingen. De overige leden zijn actief op de besloten internetfora van Leefbaar Asten. Op die manier discussiëren leden thuis, vanaf de bank, mee met onze fractieleden over onderwerpen die actueel zijn. De drie internetfora zijn afgestemd op de verschillende commissies in de gemeente Asten. Bij de zoektocht naar nieuwe kandidaten is bewust gezocht naar specifieke kwaliteiten op terreinen als: jeugdzorg, mantelzorg, cliëntenparticipatie, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, huizenmarkt, ruimtelijke ordening, jong ondernemerschap en milieu.

Niet alle nieuwe leden zijn terug te vinden op de lijst. Zij geven er de voorkeur aan hun bijdrage wat meer op de achtergrond te leveren. Onderstaand treft u de complete lijst aan.

1 Jac Huijsmans 18 Erik van der Hoeven
2 Ellen Berkers-Coolen 19 Bert van Oosterhout
3 Math Vankan 20 Rudi Nijssen
4 Maarten van den Boomen 21 Marianne Lenders
5 Rudi Schleedoorn 22 Wilma van Helmond
6 John Knapen 23 Iefje Timmer-Hilhorst
7 René van Dijk 24 Gerard van Bussel
8 Elly Smits 25 No Mauer
9 Jorn van Laarhoven 26 John van Oosterhout
10 Peggy Smits 27 Leny Opdam
11 Marijn Bankers 28 Jos Cortooms
12 Marcel Boons 29 Ria Das
13 Petra Geerts 30 Hein van Heugten
14 Joost van Stiphout 31 Martien Leenders
15 Ivonne Berkers 32 Peter Kanters
16 Antoon Driessen 33 Johan van de Mortel
17 Tom Meulendijks

Samenvattend concludeert de ledenvergadering dat de partij zich fors in de breedte heeft versterkt. De komende verkiezingen worden daarom met vertrouwen tegemoet gezien onder één van onze motto’s: “Samen vooruit, met voor elk wat past!”background image