Fietsenstalling basisschool Voordeldonk

fietsenhok basisschool VoordeldonkIn de raadsvergadering van dinsdag 4 februari jl.,moest er goedkeuring worden gegeven voor het vervangen van de oude fietsenstalling behorend bij basisschool Voordeldonk.

Omdat bassischool Voordeldonk een oud en authentiek gebouw is en ook het huidige fietsenhok hierbij past, hebben wij  contact opgenomen met de directrice van de school. Zij gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat de nieuwe  stalling weer past  bij het oude karakter van de school. Ook de ouders zien hiervan het belang.  Het liefst zien we allemaal  een stenen uitvoering en niet de  kunststoffen fietsenstalling met  metaal elementen  zoals werd voorgesteld.

Dit hebben we dan ook  namens de directie, de ouders en onze partij ingebracht in de raad.  Hierdoor kan er in een vroeg stadium (volgend jaar moet de stalling er staan) door de school, Prodas en  de gemeente nagedacht worden over de stappen die gezet moeten worden om een fraaie fietsenstalling te realiseren die past bij deze school.background image