Historie vanaf 1949

Bij de totstandkoming van onze politieke vereniging hebben Ben Martens en Jan Smits een belangrijke rol vervuld. Later, bij de feitelijke oprichting, hebben ook Wilma van Helmond en Jan Jansen aan de wieg gestaan van de eerste lokale politieke vereniging in Asten.

R.K. Werkliedenvereniging
In 1949 werd Ben Martens door de R.K. Werkliedenvereniging gevraagd de tweede plaats in te nemen op hun lijst. Medebestuursleden van de voetbalvereniging NWC, waarvan Ben voorzitter was, hadden hem daartoe overgehaald. De partij haalde twee zetels. In 1953 en 1957 behaalde dezelfde lijst 3 zetels.

Lijst Ben Martens
Omdat de partij bij de wethoudersverkiezingen steeds buiten de boot viel, stelde Ben Martens in 1962 voor de partij op te splitsen in hand- en hoofdarbeiders. Lijsttrekker van de handarbeiders werd Piet Mennen. De hoofdarbeiders kozen Ben Martens als lijsttrekker en gingen onder de naam lijst Ben Martens de verkiezingen in. Beide partijen behaalden in 1962 twee zetels. Ben Martens werd vervolgens tot wethouder gekozen.

Algemeen Belang
Door met name de inspanningen van Jan Smits werden in 1966 beide lijsten weer samengevoegd. Harrie van den Heuvel, die bij de verkiezingen van 1962 met een jongerenlijst één zetel behaalde, sloot zich hierbij aan. Onder de naam Algemeen Belang, lijst Ben Martens werden 6 zetels behaald. Jan Smits, de strateeg van deze samenvoeging, maakte ook deel uit van de fractie. Op verzoek van zijn werkgever zag Ben Martens af van het wethouderschap. Harrie van den Heuvel werd vervolgens tot wethouder gekozen. In 1970 werd onder dezelfde benaming weer deelgenomen aan de verkiezingen. Maar liefst zeven zetels werden behaald. Vanwege dat succes kon Ben Martens eigenlijk niet om het wethouderschap heen. Hij kreeg toestemming van zijn werkgever het wethouderschap te aanvaarden. Ook Harrie van den Heuvel werd tot wethouder benoemd.

Lijst Ben Martens met als leus ‘Voor een leefbaar Asten’
Bij de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 kon men het niet eens worden over de samenstelling van de lijst. Harrie van den Heuvel splitste zich af en ging onder de naam Algemeen Belang met een eigen partij verder. De overgeblevenen gingen met Ben Martens als lijsttrekker verder onder de naam lijst Ben Martens (lijst 2) met als leus “Voor een leefbaar Asten”. Er werden 4 raadszetels behaald; de oudgedienden van het eerste uur Ben Martens en Jan Smits en de nieuwkomers Jan Jansen en Wilma van Helmond (het eerste vrouwelijke raadslid in Asten). In de daarop volgende verkiezingen van 1978 werden onder dezelfde naam en met dezelfde leus wederom 4 zetels behaald. Lijsttrekker Ben Martens werd zowel in 1974 als in 1978 tot wethouder gekozen.

Voortaan verder als ‘Leefbaar Asten’
Bij de voorbereidingen op de verkiezingen van 1982 werd besloten verder te gaan onder de naam ‘Leefbaar Asten’. Op 25 januari 1982 werd de oprichting van Leefbaar Asten, door de handtekeningen van Jan Smits als eerste voorzitter en Wilma van Helmond als secretaris, notarieel vastgelegd. Jan Jansen, eveneens nauw betrokken bij de oprichting, werd de nieuwe lijsttrekker. Opnieuw behaalde de partij 4 zetels. Door omstandigheden kon niemand zich beschikbaar stellen voor het wethouderschap en dus nam de partij geen deel aan het College. In 1986 werden ruim 3 zetels behaald. Jan Jansen kon zich vrijmaken voor het wethouderschap en werd gekozen tot wethouder. Elly Smits werd fractievoorzitter.

Minder aanhang
Mede door de komst van nieuwe, landelijk aangesloten partijen nam de aanhang van Leefbaar Asten verder af bij de verkiezingen van 1990 (voor de derde achtereenvolgende keer lijsttrekker Jan Jansen) en 1994 (lijsttrekker Frans Stienen). Met nog altijd 3 zetels was de partij echter voldoende groot om een wethouder te leveren. Van 1990 tot 1994 was Jan Jansen wederom wethouder en van 1994 tot 1998 Frans Stienen. Ook in die beide periodes was Elly Smits fractievoorzitter.

Jac Huijsmans volgt Frans Stienen op
Bij de verkiezingen van 1998 werd een gevoelige nederlaag geleden. De partij viel terug naar 2 zetels en maakte daardoor geen deel meer uit van het college. Frans Stienen trok zich terug als politiek leider en droeg de fakkel over aan Jac Huijsmans. In 2002 (lijsttrekker Jac Huijsmans) werd een ruime overwinning geboekt en kwam de partij weer op een totaal van 3 zetels. Daarmee werd de partij opnieuw de tweede grootste partij van Asten.

Uit de coalitiebesprekingen die hierna volgden, werd al snel duidelijk dat de grote winnaars van de verkiezingen 2002 (Leefbaar Asten en CDA), geen onderdeel gingen uitmaken van de nieuwe coalitie. Een coalitie van PGA/VVD/Algemeen Belang en D’66 werd gevormd.

April 2005: De zittende coalitie breekt.
In april 2005 nam Leefbaar Asten het initiatief om samen met het CDA om te zien naar een nieuwe meerderheid in de raad. Dit gebeurde toen duidelijk werd dat er onvoldoende vertrouwen en respect was  binnen de toenmalige coalitie van PGA/VVD/AB en D’66. In mei 2005 vormde zich het nieuwe college, bestaande uit Leefbaar Asten, CDA en VVD. Jac Huijsmans werd geïnstalleerd als wethouder van Leefbaar Asten. Tegelijkertijd nam Math Vankan het fractievoorzitterschap op zich en trok Maarten van de Boomen zich tijdelijk terug uit de politiek. Door deze wisselingen namen Leefbaar Asten leden Anton Timmer en Peter van de Akker zitting in de gemeenteraad.

Verkiezingen 2006: Leefbaar Asten houdt drie zetels in de gemeenteraad
Leefbaar Asten behoudt bij de verkiezingen van 2006 haar 3 zetels. De vanaf april 2005 gevormde coalitie bestaande uit Leefbaar Asten, CDA en VVD wint één zetel en komt op tien.

De coalitiebesprekingen maken duidelijk dat deze partijen ook het college vormen voor de periode 2006-2010. Jac Huijsmans blijft wethouder voor Leefbaar Asten. Math Vankan wordt fractievoorzitter. Maarten van de Boomen en Johny Berkvens worden gemeenteraadslid voor Leefbaar Asten.

Verkiezingen 2010: 
Na de verkiezingen van maart 2010 had Leefbaar Asten weer 3 zetels in de raad. Met een lagere opkomst bij de verkiezingen, werden er toch meer stemmen op ons uitgebracht. Een goed resultaat. Er werd een coalitie gevormd waarin Leefbaar Asten net als voor de verkiezingen deelnam. Voor Leefbaar Asten is Jac Huijsmans wederom wethouder. Zijn portefeuille omvat veel zaken die direct de burgers raken zoals WMO,  project Bloemenwijk en de BMV Heusden.

In de raad zijn nu vertegenwoordigd: Math Vankan, fractievoorzitter en lid commissie Algemene Zaken, Maarten van den Boomen raadslid commissie Ruimte en Ellen Berkers-Coolen raadslid Burgers. Zij krijgen in de commissies ondersteuning van de burgercommissieleden. René van Dijk voor de commissie Burgers. Rudi Schleedoorn voor Ruimte en John Knapen voor Algemene Zaken.

Met zijn zessen vormen ze samen de fractie van Leefbaar Asten.

Verkiezingen 2014:

Ook de verkiezingen van 2014 hebben Leefbaar Asten weer 3 zetels opgeleverd. Jammer genoeg was de winst te klein om een 4e zetel in de wacht te slepen.  Net  als in 2010 heeft Leefbaar Asten samen met Algemeen Belang en het CDA een coalitie gevormd. Jac Huijsmans neemt namens Leefbaar Asten deel in het college. Hij heeft alle taakvelden van het sociale domein in zijn portefeuille. De fractie wordt gevormd door 3 raadsleden en 3 burgercommissieleden. Math Vankan (fractievoorzitter) en de 2 raadsleden Maarten van den Boomen en Ellen Berkers-Coolen nemen plaats en worden ondersteund door: Ivonne Berkers (commissie Burgers), Rudi Schleedoorn en John van Oosterhout (commissie Ruimte). Op 2 februari 2016 wordt ook Antoon Driessen burgercommissielid voor Leefbaar Asten.

Verkiezingen 2018:

Na de verkiezingen van 2018 heeft Leefbaar Asten wederom 3 zetels en vormt de partij samen met Algemeen Belang en het CDA een coalitie. Janine Spoor neemt het spreekwoordelijke stokje over van Jac Huijsmans en neemt namens Leefbaar Asten deel aan het college. Ze heeft net als haar voorganger alle taakvelden van het sociaal domein in haar portefeuille. De fractie wordt gevormd door drie raadsleden, te weten: Math Vankan (fractievoorzitter), Maarten van den Boomen en Ellen Berkers-Coolen. Zij worden ondersteund door de burgercommissieleden Ivonne Berkers, Embert Berkers en Antoon Driessen.

OVERZICHT 1966 tot heden

Periode 1966 – 1970
Ben Martens, Jan Smits en 4 anderen

Periode 1970 – 1974
Ben Martens (wethouder), Jan Smits en 5 anderen

Periode 1974 – 1978 
Ben Martens (wethouder), Jan Jansen, Jan Smits, Wilma van Helmond

Periode 1978 – 1982 
Ben Martens (wethouder), Jan Jansen, Jos Cortooms, Wilma van Helmond

Periode 1982 -1986 
Jan Jansen (wethouder), Ben Martens, Jos Cortooms, Jan Strijbosch

Periode 1986 – 1990 
Jan Jansen (wethouder) Jan Strijbosch, Elly Smits

Periode 1990 – 1994
Jan Jansen (wethouder), Elly Smits, Frans Stienen

Periode 1994 – 1998
Frans Stienen (wethouder), Elly Smits, Jan Jansen

Periode 1998 – 2002 
Jac Huijsmans, Patrick van Laarhoven (raadslid), Maarten van den Boomen, Peter van den Akker (burgercommissielid)

Periode 2002 – 28 oktober 2003
Jac Huijsmans, Patrick van Laarhoven, Maarten van den Boomen (raadslid), Johny Berkvens (burgercommissielid), Math Vankan (burgercommissielid)

Periode 28 oktober 2003 – 2005
Jac Huijsmans (fractievoorzitter), Anton Timmer, Maarten van den Boomen (raadslid), Johny Berkvens, Math Vankan (burgercommissielid)

Mei 2005 – maart 2006
Jac Huijsmans (wethouder), Math Vankan (fractievoorzitter), Peter van den Akker en
Anton Timmer (raadslid), René van Dijk, Johny Berkvens (burgercommissielid)

Maart 2006 – januari 2007
Jac Huijsmans (wethouder) Math Vankan (fractievoorzitter), Johny Berkvens, Maarten van den Boomen (raadslid), René van Dijk, Nelly Boot (burgercommissielid)

Periode januari 2007 – maart 2008
Jac Huijsmans (wethouder), Math Vankan (fractievoorzitter), Maarten van den Boomen, Johny Berkvens (raadslid), René van Dijk en Ellen Berkers (burgercommissielid)

Periode maart 2008 – 2010
Jac Huijsmans (wethouder), Math Vankan (fractievoorzitter), Maarten van den Boomen, René van Dijk (raadslid), Ellen Berkers (burgercommissielid)

Periode maart 2010 – maart 2014
Jac Huijsmans (wethouder), Math Vankan (fractievoorziter), Ellen Berkers, Maarten van den Boomen (raadslid), René van Dijk , John Knapen en Rudi Schleedoorn (burgercommissielid)

Periode maart 2014 – maart 2018
Jac Huijsmans (wethouder), Math Vankan (fractievoorzitter), Ellen Berkers en Maarten van den Boomen (raadslid) Ivonne Berkers, Rudi Schleedoorn, John van Oosterhout en Antoon Driessen (burgercommissielid)

Periode maart 2018 tot heden
Janine Spoor (wethouder), Math Vankan (fractievoorzitter), Ellen Berkers en Maarten van den Boomen (raadslid), Ivonne Berkers, Embert Berkers en Antoon Driessen (burgercommissielid)

Word lid van Leefbaar Asten
background image