Hoofdthema’s Leefbaar Asten verkiezingen 2018

Hieronder vindt u de hoofthema’s waarmee Leefbaar Asten de verkiezingen van 2018 ingaat.

 


Het complete verkiezingsprogramma

U kunt het complete verkiezingsprogramma van Leefbaar Asten hieronder lezen.

Verkiezingsprogramma LA 2018-2022 Samen voor elkaar

Actief Burgerschap / Preventie

Samen voor elkaar

thema-1

Leefbaar Asten moedigt je aan …

om keuzes te maken voor jezelf en je omgeving. We zien graag dat Astenaren naar elkaar omkijken. Wanneer Astenaren in een kwetsbare positie raken en hierbij ondersteuning nodig hebben, moeten ze eerst hulp kunnen vinden in de eigen omgeving. Wanneer deze hulp er niet is, kunnen ze zich voor passende voorzieningen tot de gemeente richten.

Werk is voor ieder mens belangrijk, maar …

voor een aantal inwoners in Asten is betaald werk geen vanzelfsprekendheid. De groepen waarvoor dit geldt zijn nogal divers: onder andere schoolverlaters, statushouders, mensen die een uitkering hebben, verstandelijk en/of lichamelijk beperkte mensen, (psychisch)kwetsbare inwoners. Betaald werk draagt bij aan ieders welbevinden. We maken ons sterk voor ieder die op zoek is naar (vrijwilligers)werk.

Waarom op Leefbaar Asten stemmen?

“Samen voor elkaar” is de titel die we ons verkiezingsprogramma hebben meegegeven. De tijd dat de gemeente en de politiek bepaalden wat er moet gebeuren is voorbij. Kies er zelf voor of je ergens aan meedoet en wanneer. Meedoen betekent elkaar ontmoeten, inspraak hebben, begrepen worden, samenwerken en waardering krijgen. En in ieder geval er samen voor gaan. Leefbaar Asten gaat ervoor. Met jou?

 

Voor meer informatie over dit thema, ga naar ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Kwalitatief goede zorg en welzijn

We bepalen met elkaar de kwaliteit

thema-2

We gaan de strijd aan tegen eenzaamheid omdat …

ook in ons dorp er inwoners eenzaam zijn. Eenzaamheid en/of sociaal isolement is ingrijpend in een mensenleven en erg bepalend voor de kwaliteit van leven. We vinden betrokkenheid in de samenleving belangrijk en we streven voor iedereen naar een goede kwaliteit van leven. En daarom vinden wij dat onvrijwillige eenzaamheid zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk omdat …

veel inwoners van Asten zolang mogelijk thuis willen blijven wonen en zoveel mogelijk zelfstandig willen blijven functioneren. Mantelzorgers, zowel volwassenen als jeugdigen, zijn hierbij onmisbaar. Wij vinden dat mantelzorgers moeten worden ondersteund in de zorg die zij bieden.

Afstand verkleinen tussen politiek en inwoners …

omdat veel inwoners een afstand tot de politiek ervaren. Wie doet wát in de gemeente en waar kun je als inwoner terecht? Sommige inwoners vragen zich ook af door wie zij vertegenwoordigd worden in de politiek. Voor de inwoner die met een burgerinitiatief komt is het van het grootste belang dat zij ook gehoord en ondersteund worden.

Waarom op Leefbaar Asten stemmen?

Moet iedereen nu ineens actief worden in de politiek? Nee hoor, maar je mag wel stemmen op Leefbaar Asten als je het met ons eens bent.

 

Voor meer informatie over dit thema, ga naar ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

(Behoud) jongeren en jonge gezinnen

Asten is de moeite waard voor jongeren.

thema-3

De jeugd heeft de toekomst …

en wij vinden hun inbreng waardevol. Als jongeren ervaren dat inwoner zijn meer is dan alleen klant zijn in je gemeente, zorgt dat voor betrokkenheid. Een gemeenschap vorm je samen. Wij willen dat jongeren zich een beeld kunnen vormen van hun rol en hun bijdrage aan de samenleving van morgen.

Ook voor jongeren is het goed wonen in Asten …

ook al is er een groeiende tendens dat jongeren naar een stad trekken. Er zijn nog altijd jongeren die ervoor kiezen om in een dorp te blijven wonen. We vinden dat er voor hen een goed aanbod moet zijn van betaalbare huur- en koopwoningen.

Een leefbaar Asten …

is belangrijk voor jongeren. Aantrekkelijke voorzieningen waarbij de drie kerndorpen in ontwikkeling blijven. Een aantrekkelijke dorpskern waarbij we denken aan een bruisend centrum met goede voorzieningen. Naast een bloeiend verenigingsleven vinden er volop evenementen plaats die jongeren aanspreken.

Waarom op Leefbaar Asten stemmen?

Omdat we jongeren een stem willen geven. Wil jij je stem laten horen? Doe dan met ons mee!

 

Voor meer informatie over dit thema, ga naar ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

 

 

Duurzaamheid begint in Asten

Volledig hergebruik van grondstoffen en een fossielvrije energievoorziening in Asten.

thema-4

Asten in 2050 energieneutraal, door …

nu te beginnen zodat we snel zichtbare resultaten boeken. De lokale initiatieven die ontstaan op het gebied van energieopwekking en – besparing, stimuleren, ondersteunen en faciliteren. Agrarische bedrijven kunnen hieraan een goede bijdrage leveren. Bouwinitiatieven gaan we toetsen op duurzaamheid omdat we vinden dat nieuwe woonwijken en projecten duurzaam moeten   worden gebouwd.

Voor een aantrekkelijke leefomgeving …

zodat Asten een mooie, groene en gezonde gemeente blijft. Het is van belang om ruim baan te geven aan groene groei in het bedrijfsleven. Ook zullen we particuliere initiatieven ondersteunen die verantwoord omgaan met onze leefomgeving. Een groei die ons een nieuwe, duurzame, welvaart brengt. Met recreatieve gebieden die goed toegankelijk zijn. En bedrijventerreinen en duurzame landbouwontwikkelingen die goed in het landschap passen.

Waarom op Leefbaar Asten stemmen?

De ambitie van een duurzame gemeente vraagt een verandering in denken. Ben je voorstander van dit denken en wil je een bijdrage leveren aan ons streven om Asten sneller duurzamer te maken, stem dan op Leefbaar Asten.

 

Voor meer informatie over dit thema, ga naar ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Samenwerking in de regio

Als het past bij Asten

thema-5

Leefbaar Asten vindt samenwerken normaal …

want samenwerken biedt ons meer mogelijkheden. We kijken binnen de gemeentegrenzen naar wat we zelf willen en kunnen. Samen met inwoners, bedrijfsleven, (professionele) organisaties en verenigingen. Als we het niet alleen kunnen, kijken we over de gemeentegrenzen heen.

‘Peelgemeenten’ is een goed voorbeeld …

van regionale samenwerking. Bij de keuze om in de regio samen te werken, kijken we naar het realiseren van onze inhoudelijke doelen. De ‘Regionale Samenwerking Peelgemeenten’ is gericht op samenwerking met andere gemeenten in het sociaal domein. Voor Leefbaar Asten kan deze regionale samenwerking worden uitgebreid naar andere gebieden als dit een meerwaarde heeft voor Asten.

Waarom op Leefbaar Asten stemmen?

Omdat wij lokale thema’s samen met jou op willen pakken. Wil je deel uit maken van de samenwerking die we voorstaan? Stem dan op Leefbaar Asten.

 

Voor meer informatie over dit thema, ga naar ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Het complete verkiezingsprogramma

Meer lezen over de standpunten waarmee Leefbaar Asten de verkiezingen van 2018 ingaat? U kunt het complete verkiezingsprogramma van Leefbaar Asten hieronder lezen.

Verkiezingsprogramma LA 2018-2022 Samen voor elkaar

background image