Initiatiefvoorstel zwerfafvalproject 2014-2015

De fractie Leefbaar Asten heeft onlangs een initiatiefvoorstel ingediend voor een zwerfafvalproject voor basisscholen in het schooljaar 2014-2015. Dit voorstel zal aan de orde komen in de raadsvergadering op 11 maart 2014. De raad kan dan aangeven of het voorstel meteen in die raadsvergadering wordt behandeld of dat het eerst naar de commissie Ruimte wordt verwezen.

De aanleiding om dit voorstel in te dienen is dat Leefbaar Asten een schone, veilige en leefbare woon- en leefomgeving wil. Om dit te realiseren moeten kinderen dit ook belangrijk vinden en weten welke bijdrage ze eraan kunnen leveren. Zij zijn tenslotte de toekomst. We willen de basisschoolleerlingen bewust laten worden van de gevolgen van zwerfafval voor het milieu en de leefomgeving en de rol die zij kunnen vervullen in het zwerfafvalprobleem. Als de raad instemt dan worden de scholen in het voorjaar van 2014 benaderd om deel te nemen aan het project in het schooljaar 2014-2015. Met de Stichting Someren Asten Schoon (SAS) hebben we contact gehad en zij staan positief ten opzichte van het voorstel en kunnen ook een bijdrage leveren gedurende het project.background image