Jac Huijsmans unaniem voorgedragen als lijsttrekker

3546 versie 1 (Jac Huijsmans)De algemene ledenvergadering van Leefbaar Asten heeft vanavond unaniem besloten de voordracht van de kandidatencommissie te volgen en daarmee Jac Huijsmans voor te dragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Jac Huijsmans is ook nu wethouder in de gemeente Asten en beheert de volgende portefeuille

RO binnengebied en overgangsgebieden
Monumenten
Welstand
Welzijn en Volksgezondheid
Wmo-beleid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jeugd en Jongeren
Onderwijsbeleid exclusief Onderwijshuisvesting (dit zit bij wethouder Martens)
Kunst en Cultuur
Dorps- en Wijkraden
Project MFA (IDOP Ommel)
Project Bloemenwijk
Project Bovist
Project IDOP Heusden
Wijkwethouder Heusden en Asten Noordbackground image