Janine Spoor nieuwe lijsttrekker Leefbaar Asten

Op vrijdag 7 juli heeft de lokale Astense partij Leefbaar Asten de nieuwe lijsttrekker/kandidaat wethouder bekendgemaakt. Janine Spoor, 45 jaar, is getogen in Asten tot zij in 1991 in Maastricht rechten ging studeren. Vanaf 2001 woont zij met Ed en hun drie kinderen weer in Asten. Janine is nu werkzaam als coördinator sociaal domein (jeugd, Wet Maatschappelijke ondersteuning, werk en wonen) in Son en Breugel. Voor die tijd heeft zij in Den Bosch en Breda bij de Immigratie- en naturalisatiedienst, in Rotterdam en Eindhoven bij de Raad voor de Kinderbescherming en in Helmond als manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg gewerkt. De zittend wethouder Jac Huijsmans heeft het stokje overgedragen aan Janine en zij voert de lijst aan richting de verkiezingen in maart 2018. Jac neemt in maart 2018, na meer dan 16 jaar, afscheid van de politiek. Om Janine te leren kennen is een filmpje te zien, waarin zij zich voorstelt.background image