Bert van Oosterhout

Functie: Secretaris Leefbaar Asten


Bert van Oosterhout

  • Leeftijd: 74
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: Met pensioen na 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest.
  • Verenigingen: Lid van NWC , vakbond CNV onderwijs en KBO. Vrijwilliger bij Rode Kruis, Jong Nederland en Siris

Lid geworden van Leefbaar Asten toen mijn vader vanwege zijn leeftijd en gezondheid ervan afzag om nog op de lijst te gaan staan. Aanvankelijk alleen rond verkiezingstijd bijeenkomsten bezocht. Later ook de achterbanbijeenkomsten bijgewoond en in het bestuur zitting genomen om het secretariaatschap op me te nemen. Ik was toen al met pre-pensioen.

Dan komen er nog meer verzoeken op je af. Sociaal huisbezoek namens het Rode Kruis, papier ophalen voor Jong Nederland en het lidmaatschap van het Beleidsbepalend orgaan van omroep Siris kwamen op mijn pad. Voor NWC verricht ik momenteel wat speurwerk t.a.v. de totstandkoming van de verschillende accommodaties op sportpark “t Root.

 


background image