Ellen Berkers-Coolen (raadslid, lid van de commissie Burgers)

  • Leeftijd: 54
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: opleidingsfunctionaris in Medisch Centrum VieCuri, Venlo
  • Verenigingen: Leefbaar Asten

Ik ben  geboren en getogen in Lierop, naar de middelbare school gegaan in Asten op het toenmalige CAS en nu woon ik alweer zo’n 22 jaar in Asten.

Door het voorzitterschap van Peuterspeelzaal Pinkeltje kwam ik zo’n 15 jaar geleden in aanraking met de Astense politiek. De aanleiding was destijds een financieel probleem. Ik kwam in contact met de verschillende politieke partijen  om aandacht te vragen voor  Pinkeltje en zo kwam ik ook bij Leefbaar Asten uit. Mij viel direct de openheid van de partij en de gemakkelijke benaderbaarheid op..  In het eerste contact werd mij ook duidelijk hoe belangrijk politiek kan zijn voor een organisatie zoals Pinkeltje.

Na 6 jaar Pinkeltje werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie bij Leefbaar Asten.  De eerste jaren richtte ik me op de organisatie achter de schermen  en  daarna maakte ik de overstap  naar het echte politieke werk. Na 2 jaar commissiewerk heb ik de afgelopen 4 jaar veel geleerd als raadslid en me  verdiept in alle dossiers op het gebied van burgerzaken: onderwijs, cultuur, WMO,  werk en inkomen, jeugdzorg etc.  Het waren intensieve jaren en voor  de komende 4 jaar heb ik de ambitie om hiermee opnieuw aan de slag te gaan. Ik denk dat ik de afgelopen jaren voldoende kennis  heb opgebouwd om de komende jaren kritisch de nieuwe plannen te kunnen beschouwen, maar daarbij zelf ook een gefundeerde bijdrage aan de plannen te kunnen leveren.

Om dit te kunnen doen, vind ik het erg belangrijk om me goed te laten informeren. Niet alleen door voorstellen te lezen, veel  vragen te stellen aan de ambtenaren, maar ook door ontmoetingen met mensen uit met het werkveld en te discussiëren met partijgenoten via het forum of tijdens een vergadering. Papier is geduldig en biedt vaak niet voldoende achtergrondinfo.

Door mijn  jaren lange ervaring als verpleegkundige, maar ook in mijn huidige baan als opleidingsfunctionaris ben ik erg betrokken bij de zorg. In deze sector gaat er veel veranderen in de komende jaren. Ik heb daar samen met Leefbaar Asten een duidelijke visie op.

Maar ook als moeder van 3 opgroeiende dochters weet ik hoe belangrijk thema’s zijn als: opvoeden en ondersteuning , onderwijs en  het behoud van sportvoorzieningen en verenigingen in ons gemeente. Ook dat zijn thema’s die de komende jaren erg belangrijk zijn. Zie ook ons verkiezingsprogramma


background image