Elly Smits

  • Leeftijd: 69
  • Burgerlijke staat: Samenwonend
  • Beroep: Gepensioneerd
  • Verenigingen: interim Voorzitter Leefbaar Asten, Voorzitter Beheersstichting Scouting Asten, Bestuur Klok & Peel Museum Asten

In 1985 ben ik benaderd door het bestuur van de Politieke Vereniging Leefbaar Asten met de vraag om kandidaat te zijn voor de Verkiezingen van 1986. Om een aantal redenen heb ik daar “ja” tegen gezegd en daar heb ik nooit spijt van gehad:

  • van thuis uit (mijn vader was lid van Leefbaar Asten en was 12 jaar raadslid geweest voor deze partij) was het politieke gebeuren mij zeker niet vreemd;
  • ik was ruim 20 jaar gemeente-ambtenaar en had vanuit die invalshoek te maken met politieke besluiten en had daar wel ooit een andere mening over als die welke door de politiek werd gegeven;
  • door mijn brede maatschappelijke belangstelling vond ik het belangrijk om mijn stem te laten horen op die plaats waar ik mogelijk mijn invloed zou kunnen uitoefenen.

In 1986 werd ik gekozen tot raadslid en omdat wij in dat jaar in de coalitie kwamen en een wethouder moesten leveren, werd ik meteen fractievoorzitter en woordvoerder van de partij. Raadslid en fractievoorzitter bleef ik tot 1998; daarna heb ik me teruggetrokken uit de politieke arena.

Op de achtergrond bleef ik echter Leefbaar Asten trouw, bleef ik mij maatschappelijk met allerlei besturen en verenigingen bezighouden en bleef ik me toch ook wel politiek op de hoogte houden.

Ik ben een aantal jaren penningmeester van de vereniging geweest en ik heb me op zeker moment laten verleiden om de vereniging te gaan leiden als voorzitter.

Na 43 jaar ambtenaar te zijn geweest bij achtereenvolgens de gemeenten Asten, Someren, Mierlo en Deurne was het welletjes. Ik geniet van wat meer vrije tijd, maar ik geniet vooral van allerlei activiteiten die ik nu in die vrije tijd kan uitvoeren. Achter de geraniums pas ik niet zo goed, dus ik ben nog steeds erg actief bij allerlei werkzaamheden.


background image