Iefje Timmer – Hilhorst

  • Leeftijd: 73
  • Burgerlijke staat: Verweduwd
  • Beroep: Huisvrouw
  • Verenigingen: Leefbaar Asten, K.B.O.

Na het overlijden van mijn man in 2011 ben ik lid van Leefbaar Asten geworden. Hij was al heel lang lid en is zelfs nog korte tijd gemeenteraadslid geweest. Daardoor heb ik al heel lang langs de zijlijn mee kunnen lopen en wist ik al aardig veel over Leefbaar Asten.

Leefbaar Asten spreekt mij ook erg aan omdat er veel kundige en tevens aardige en enthousiaste mensen in zitten, die het hoofd willen bieden aan de nieuwe opgaven, die we vanuit Den Haag op ons bordje toegeschoven krijgen.

Daar ik ook lid ben van de K.B.O. kan ik meedenken en –praten aangaande de ouderen. Verder ben ik bij de K.B.O. wijkafgevaardigde; zit in een werkgroep vanwege het 60-jarig jubileum van de K.B.O. eind dit jaar  en verricht nog wat hand -en spandiensten.


background image