Ivonne Berkers (lid van de commissie Burgers)

  • Leeftijd: 58
  • Beroep: Projectadviseur
  • Verenigingen: Vrijwilliger VVN Asten, Centrum de Beiaard, vrijwillig belangenbehartiger en voorlichter Mezzo, vrijwillig belangenbehartiger en voorlichter Alzheimer Nederland.

Met speciale aandacht voor het “sociale domein” en de veranderingen die binnen de gemeente Asten op komst zijn, ben ik in 2013 lid geworden van Leefbaar Asten. De lokale kracht en de mogelijkheden voor de eigen burger, die de partij binnen de ontwikkelingen wil stimuleren, spreken me zeer aan. Middels mijn lidmaatschap hoop ik een positieve invloed te kunnen laten gelden binnen de politieke ontwikkelingen in onze eigen gemeente. Hiervoor zet ik mijn ervaring als professional binnen Zorg en Welzijn, maar vooral mijn ervaringsdeskundigheid als mantelzorger, graag in. De veranderingen waarmee we als burger binnen de Participatiemaatschappij geconfronteerd worden, bieden kansen om op lokaal niveau je stem te laten horen. Mantelzorgers en vrijwilligers horen in dit nieuwe beleid een belangrijk en gewaardeerd aandeel te hebben.

 


background image