Johan van de Mortel

  • Leeftijd: 72
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: gepensioneerd
  • Verenigingen: Leefbaar Asten, Handbalvereniging Niobe, Bond van Ouderen Asten-Ommel, Longvereniging, “Luchtgenoten"

Als Astenaar,  woonachtig in Someren waar ook onze zoon is geboren, werd mij de mogelijkheid geboden om een huis te kopen in Asten en daarmee een terugkeer naar Asten mogelijk te maken. Ik heb van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, Asten is daarmee de geboorteplaats van mijn dochter. Het is daarmee duidelijk dat in mijn ogen Asten en Someren onafscheidelijk zijn. Ik pleit er dus ook voor dat  t.z.t. mijn kinderen in dezelfde gemeente zijn geboren.

Bij mijn terugkeer, in 1980, naar Asten ben ik tevens lid geworden van de politieke vereniging “Lijst Martens”, dit is de partij  waaruit in 1982 Leefbaar Asten is ontstaan. Ik had, alvorens lid te worden van een politieke club, mij goed georiënteerd in de toenmalige bestaande partijen en de standpunten die deze partijen vertegenwoordigde. Ik heb toen gekozen voor “Lijst Martens” met als naam wijziging in 1982 “Leefbaar Asten”. Ik ben nu dus bijna 36 jaar lid van deze geweldige club, en heb in deze periode verschillende bestuursfuncties mogen uitvoeren, dit alles met veel plezier.

Ik wens Leefbaar Asten een goede koers voor de komende jaren en, als het me gegeven wordt, nog jaren lid te blijven van deze geweldige politieke partij “Leefbaar Asten”


background image