Math Vankan (fractievoorzitter, voorzitter commissie Burgers, lid van de commissie Algemene Zaken en Control)

  • Leeftijd: 66
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: interim management gezondheidszorg
  • Verenigingen: Leefbaar Asten, Hartentroef, TWC

In 2000 ben ik benaderd door Jac Huijsmans om lid te worden van Leefbaar Asten. Hoewel ik van te voren niet politiek actief was, had dit wel mijn belangstelling. Ik hou er niet van om meningen te ventileren en daar dan niets mee te doen. De wijze waarop je dit doet, dus de toon in de politiek,  vind ik wel erg belangrijk. Altijd vanuit een wederzijds respect, op inhoud en open staan voor andere meningen. Dit is wat ik toen bij Leefbaar Asten aantrof en wat we met z’n allen nog steeds koesteren.

In het afgelopen jaar hebben zich veel nieuwe leden aangemeld die dit ook belangrijk vinden en daarom passen zij ook zo goed bij ons. Politiek actief worden doe je niet zo maar. Belangrijk is dat je je duidelijk uitspreekt wat je ambitie is en wat je nodig heb om je doel te bereiken. Ik ben gestart als voorzitter, waarbij je voornamelijk bestuurlijk actief was en daarna een aantal jaren als burgercommissielid. Een logische maar ook een goede voorbereiding op een raadslidmaatschap De raadsleden van Leefbaar Asten zitten niet op een persoonlijke titel in de raad , maar vertegenwoordigen veel Astenaren.

De dialoog hiermee vinden wij ontzettend belangrijk en deze zoeken wij ook steeds op. Dit laatste horen wij ook vaak terug en wordt erg gewaardeerd. De nieuwe opzet van onze website sluit hier naadloos bij aan. Interactief mee discussiëren vanuit de huiskamer en op deze manier je mening geven over veel belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Na 2 raadperiode als fractievoorzitter denk ik de nodige ervaring en kennis in huis te hebben om in een nieuwe periode als raadslid van Leefbaar Asten van betekenis te kunnen zijn. Ervaring en kennis van veel onderwerpen zijn belangrijk in de komende tijd, waarin veel op ons afkomt. Ik durf te zeggen dat Leefbaar Asten dit kan leveren.

Wij staan er klaar voor.


background image