Peter Kanters

  • Leeftijd: 70
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: Gepensioneerd
  • Verenigingen: Leefbaar Asten en lid van het Astens Mannenkoor (AMK)

In 2011 ben ik gestopt met werken. Tot die tijd was ik gedurende 45 jaar fulltime werkzaam in de gezondheidszorg. De laatste 20 jaar maakte ik deel uit van de tweehoofdige raad van bestuur van Zorggroep Elde te Boxtel en omgeving. Deze zorggroep beheerde en exploiteerde een 9-tal verpleeg -en verzorgingshuizen en een thuiszorgorganisatie.

Het leveren van kwalitatieve goede en doelmatige zorg, heeft bij mij altijd voorop gestaan. Op dit moment breng ik mijn opgedane ervaring en deskundigheid in op een aantal terreinen.

  • Ik maak, vanaf januari 2013, deel uit van de Raad van Toezicht van de  zorgorganisatie Amaliazorg / Amaliawonen. Het hof van Bluyssen in Asten valt onder deze koepelstichting.
  • Ik maak, vanaf juni 2013, deel uit van de Raad van Commissarissen van woningstichting St. Joseph in Stramproy.
  • Ik ben, sinds januari 2012, lid van de cliëntenraad van de Centrale Huisartsenposten Eindhoven, Geldrop en Helmond.
  • Ik ben, sinds 1 januari 2012 eveneens bestuurslid ben van de landelijke stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten in Nederland.
  • Ik ben, sinds 2011, betrokken bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden Zeggenschap in Zorg (belangenbehartiging)

Tijdens mijn activiteiten tracht ik bruggen te slaan tussen de actuele items Welzijn, Wonen en Zorg en staat voor mij de klant centraal. De ontwikkelingen in Zorgland gaan mij zeer ter harte en volg ik op de voet.

De standpunten van Leefbaar Asten spreken mij zeer aan. Geen theoretische hoogstandjes maar wel een praktische benadering van onderwerpen. In het bijzonder de visie op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de praktische uitwerking ervan, waarbij laagdrempeligheid, aanspreekbaarheid, en afrekenbaarheid centraal staan bij de te nemen besluiten.

Zo ook heeft Leefbaar Asten hoog in het vaandel staan om relevante belanghebbenden tijdig te betrekken bij belangrijke keuzes binnen de WMO en wil daarover ook verantwoording afleggen.

 

 


background image