Petra Geerts – Klaus

  • Leeftijd: 48
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: Coördinator Vertrouwenspersonen Jeugdhulp
  • Verenigingen: Leefbaar Asten

Mijn naam is Petra Geerts en ik werk als coördinator Vertrouwenspersonen Jeugdhulp bij Zorgbelang Brabant in Tilburg. Vertrouwenspersonen ondersteunen kinderen en ouders in hun vragen en klachten richting jeugdhulp, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in de provincie Noord-Brabant.

Ik onderhoud contacten met jeugdhulp aanbieders. In gezamenlijk overleg streven we naar maatwerk om de cliënten binnen de organisatie zo goed mogelijk te voorzien van goede hulp. Belangrijk vind ik dat de stem van de cliënt zoveel mogelijk wordt gehoord. Zeker nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat is hun stem cruciaal.

Achter de slogan van Leefbaar Asten:  “waar uw stem wordt gehoord”  sta ik helemaal achter. Het is een open partij waar ideeën en standpunten mede door leden worden bepaald. Betrokkenheid staat hoog in het vaandel en meningen van burgers zijn belangrijk.

Omdat deze partij staat waar ik ook voor sta hoefde ik niet lang na te denken toen ik werd gevraagd om lid te worden.

Ik lever met name de input voor jeugdhulp en cliëntenparticipatie.

 


background image