Leefbaar Asten krijgt nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarvergadering op 27 mei 2015 werd het voorstel om René van Dijk te benoemen als voorzitter van Leefbaar Asten met applaus ontvangen. Hij volgt Elly Smits in deze functie. Laatstgenoemde was vandaag 30 jaar lid van deze partij en is ook door haar 12 jaar raadslidmaatschap gepokt en gemazeld in het politieke bestuur. Math Vankan bedankte haar voor de enorme inzet in deze periode waarin zij eerst in 2008 penningmeester werd en daarnaast ook in 2010 het voorzitterschap op zich nam. Jac Huijsmans benadrukte dat een goed bestuur  van groot belang is voor het goed functioneren van de fractie en bedankte Elly daarvoor.  Met een grote bos bloemen en een warm applaus werd het voorzitterschap overgedragen. De nieuwe voorzitter, ook al jaren goed bekend in- en met Leefbaar Asten, met een groot hart voor de mensen én de idealen van de partij, gaf Elly de eer om deze vergadering nog af te ronden en bedankte voor de attentie die hem ter verwelkoming werd overhandigd.

EllySmitsRenevanDijkbackground image