Leefbaar Asten lid Jan Jansen, overleden

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat op 5 maart 2016 ons lid Jan Jansen is overleden. Jan is 82 jaar geworden.

Jan Jansen was samen met Ben Martens, Wilma van Helmond en Jan Smits een van de grondleggers van onze politieke vereniging. Als raadslid en wethouder in de periode 1974 -1998 heeft hij veel voor Asten kunnen betekenen.

Jan was een amaibele man die zijn mannetje stond in de politieke arena. Als persoon was hij gemakkelijk te benaderen, prettig in de omgang en integer. Kortom, Jan stond voor de waarden die wij tot op de dag nog steeds koesteren. Hij is heel lang betrokken gebleven bij onze vereniging maar zijn ziekte liet dit de laatste jaren niet echt meer toe. 

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd. Jan rust zacht.

Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.background image