Leefbaar Asten stemt in met bestemmingsplannen fietspad Meijelseweg en De Loo 2

In de commissie RUIMTE van 10 maart zijn bovenstaande bestemmingsplannen aan de orde geweest. In beide gevallen heeft Leefbaar Asten aangegeven akkoord te zijn.

Het fietspad langs de Meijelseweg is al jarenlang een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. We hebben daar regelmatig met buurtbewoners over gesproken en hen op de hoogte gehouden van de stand van zaken. We hopen dat er na de vaststelling geen bezwaar meer wordt ingediend bij de Raad van State zodat we de toegezegde subsidie van € 500.000 kunnen gaan ophalen bij de provincie.

Op de locatie De Loo 2 in Ommel kunnen 10 woningen worden gebouwd. Leefbaar Asten vindt het positief dat aannemingsbedrijf Geven in goede samenspraak met starters tot dit plan is gekomen. Dat er nu al 9 van de 10 woningen zijn verkocht, geeft aan dat er in Ommel behoefte is aan deze woningen. Het plan is ook een goede bijdrage aan de leefbaarheid van Ommel.background image