Markt autoluw of autovrij?

In de begrotingsbehandeling van 6 november jl. heeft onze fractievoorzitter Math Vankan vastgesteld dat vier van de zes politieke partijen in de raad zich hebben uitgesproken voor een autovrije Markt. Desondanks is er nog steeds geen meerderheid voor een autovrije Markt. De verantwoordelijke wethouder Theo Martens heeft naar aanleiding hiervan toegezegd dat de inwoners van Asten bij dit onderwerp zullen worden betrokken. De fractie van Leefbaar Asten is content met deze toezegging en blijft het op de voet volgen.


background image