In Memoriam Ben Martens

Tijdens de crematie van Ben Martens, heeft onze voorzitter Elly Smits, ter nagedachtenis, de onderstaande woorden uitgesproken.

FotoPrentjeJBAMartens_v2

Lieve Christien, Theo en Bertine,  René, Stefan en Chantal, familie Martens en Cuppens, geachte aanwezigen,

Een “ In Memoriam” uitspreken over iemand die zo goed gekend is door velen, die voor zoveel mensen grote betekenis had, is niet eenvoudig. Iedereen weet natuurlijk wel iets, iedereen kan en wil wel een bijdrage leveren en toch wil je het zelf doen en het over die ene persoon hebben en over wat hij voor deze gemeenschap heeft betekend. Voor jullie was er maar één man, één vader en schoonvader, één opa, voor Leefbaar Asten was er maar één Ben Martens.

En dat begon allemaal al in de direct na-oorlogse jaren. Gevraagd door de RK Werkliedenvereniging en gesteund door het toenmalige bestuur van Voetbalvereniging NWC, begon Ben Martens aan zijn politieke loopbaan.

Ben werd bij daaropvolgende verkiezingen gekozen tot raadslid, van 1962 tot 1966 was hij tevens wethouder. Daarna was hij weer één periode alleen maar raadslid en vervolgens vanaf 1970 tot 1982 raadslid en wethouder. Van 1982 tot 1986 was hij weer raadslid.

In totaal 38 jaren raadslid waarvan 16 jaar tevens wethouder.

Maar dit is slechts een kille opsomming van feiten zoals je die ook in de krant kon lezen; er was echter veel meer. De mens Ben Martens, dat is waarover ik jullie vanuit het gedachtegoed van Leefbaar Asten iets wil vertellen.

Ben was een maatschappelijk en sociaal bewogen mens. Hij was zeer betrokken bij de mensen in onze gemeenschap, in het bijzonder bij hen die het niet zo breed hadden, bij de gehandicapte medemens en dan vooral zoals men dat vroeger noemde, de zorgenkinderen. Ben was eerlijk en betrouwbaar, hij ging weloverwogen te werk bij de voorbereiding van zijn vergaderingen. Het was niet voor niets dat hij vele jaren wethouder was met de portefeuille Sociale Zaken.

De maatschappelijke en sociale betrokkenheid van Ben heeft mede het gezicht bepaald van onze politieke vereniging die in 1982 officieel werd opgericht en waarvan Ben een van de grondleggers was. De keuze voor de naam Leefbaar Asten werd ingegeven door het feit dat al in 1974 de lijst Ben Martens aan de verkiezingen deelnam met de leus “Voor een leefbaar Asten”. Leefbaar in de zin van betrokkenheid bij elkaar, met zorg voor elkaar, samen met elkaar en dat alles in een gemeenschap waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Verder was Ben ook de man met een geweldig goede kijk op de financiële zaken van de gemeente. Hij hield ook daar de vinger stevig aan de pols. Hij waakte als een goed huisvader over het huishoudboekje, de centen, van de gemeente. Want, zoals hij zei, het waren de centen van ons allemaal en daar moest je zuinig en op een doordachte manier mee omgaan.

En naast dit alles was hij een goede leermeester voor de vele nieuwe en jongere mensen die zich aansloten bij Leefbaar Asten en die samen met en voor Leefbaar Asten in de politieke arena wilden meedoen. Zoals Wilma van Helmond, samen met Ben, met mijn vader Jan Smits en met Jan Jansen de grondleggers van onze vereniging,  eergisteren nog zei: “ik heb veel van Ben geleerd”. En ik kan dat beamen, want naast mijn vader was Ben ook mijn leermeester.

Ben was tot het laatst toe nog altijd erg betrokken bij de voorstellen waarover de raadsleden van Leefbaar Asten een besluit moesten nemen. Hij gaf zijn duidelijke mening, hij gaf altijd helder aan als hij het ergens niet mee eens was en wilde dan van de fractieleden beargumenteerd weten waarom ze toch een andere mening waren toegedaan. Het was nog in september dat hij aan Math Vankan in een getypt briefje (want de typemachine was zijn handelsmerk) liet weten hoe hij dacht over het hogere krediet dat nodig zou zijn voor het fietspad langs de Meijelseweg.

Beste Ben, Leefbaar Asten zal je missen. Tijdens de achterbanvergaderingen, de ledenvergaderingen, maar bovenal door je altijd goede lessen in plaatselijke politiek, door je briefjes als je eens geen tijd had om naar een vergadering te komen. Wij bedanken jou voor alles wat je voor Asten hebt gedaan, maar vooral voor alles wat je als mens voor onze vereniging en voor de leden hebt betekend.

Christien, Theo en Bertine, René, Stefan en Chantal, familie Martens en Cuppens, jullie wil ik allemaal heel veel sterkte wensen in de tijd die komen gaat. Het zal niet meevallen om zonder Ben verder te gaan, maar om met woorden van Ben te eindigen: “maak er maar geen drama van”.

 

 background image