Evaluatie herinrichting Markt

Naar aanleiding van een enige tijd geleden gehouden evaluatie stelt het college op 21 februari 2017 aan de commissie Ruimte een aantal uit te voeren aanpassingen op de Markt voor.
Leefbaar Asten kan zich in grote lijnen vinden in dat voorstel maar plaatst wel een paar kanttekeningen.

  1. We vinden dat het met bloembakken fysiek onmogelijk moet worden gemaakt om vanaf de Prins Bernardstraat de Markt op te rijden.
  2. Bloembakken aan lichtmasten vinden wij in tegenstelling tot het college wel gewenst omdat ze een bijdrage kunnen zijn aan een aantrekkelijk centrum. Deze bloembakken zijn ook minder vandalismegevoelig. We moeten investeren om het centrum aantrekkelijker te maken.
  3. Het in samenwerking met de VVV plaatsen van een watertappunt vinden wij ook een verrijking.

Een voor Leefbaar Asten principieel punt ontbreekt totaal in het hele verhaal. Op verzoek van winkeliers is jaren geleden de marmeren blok op de verbinding Koningsplein/Julianastraat/Marktstraat verwijderd. Destijds is daarbij de afspraak gemaakt dat als er door de verwijdering sluipverkeer zou ontstaan, de blok weer zou worden teruggeplaatst. Uit een recent evaluatie onderzoek blijkt nu dat er wel degelijk sprake is van sluipverkeer. Het herplaatsen van deze marmeren blok wordt wat Leefbaar Asten betreft daarom toegevoegd aan de maatregelen.

.. en voorts blijven wij van mening dat de Markt autovrij moet zijn.background image