Bestemmingsplan Buitengebied, geurnormen en horeca in het buitengebied

De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In de commissie RUIMTE hebben partijen commentaar kunnen geven op het voorontwerp en nu gaat het ter inzage en kan iedereen zijn zienswijze indienen. Het streven is om eind 2016 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben.

De geurnormen bij vooral de kern van Heusden hebben het nodige stof doen opwaaien. De ZLTO vindt 0,5-5 veel te streng en zou graag 2-10 zien. De Dorpsraad had geen uitspraak gedaan. Begin februari besluit de gemeenteraad over 0,5-5 en kan de ontwerp Gebiedsvisie en de ontwerp geurverordening ter inzage. Iedereen kan dan zijn zienswijze indienen. Inmiddels hebben ZLTO en Dorpsraad aangegeven dat ze met elkaar in gesprek willen blijven. Ze hebben nog tot medio 2016 om samen met een visie te komen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Momenteel is de gemeente bezig met het opstallen van beleid voor de horeca in het buitengebied. Leefbaar Asten heeft aangegeven er voor te zijn dat passanten gebruik kunnen maken van de horeca bij bijvoorbeeld golfbaan ’t Woold en manege Heijligersbackground image