Bestemmingsplan Buitengebied

In de commissie RUIMTE van 28 maart 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied aan de orde geweest. In grote lijnen kunnen we instemmen met dit bestemmingsplan. Op enkele punten zullen we in de raadsvergadering mogelijk met een amendement komen. Het gaat dan om het volgende:

– Bij minicampings is opgenomen om in plaats van 5 trekkershutten maximaal 5 verhuuraccommodaties (chalet, blokhut, stacaravan) toe te staan. Wij zijn er op tegen dat stacaravans ook mogelijk zijn omdat deze vooral in de winter het landschap verstoren.
– Daarnaast zijn minicampings mogelijk in het hele buitengebied. Wij vinden dat deze moeten worden beperkt tot recreatief aangewezen gebied.background image