Centrum van Asten autovrij? (deel 2)

Leefbaar Asten is voorstander van een autovrij centrum en we willen het centrum graag verfraaien met grote, kleurrijke verplaatsbare bakken waar mogelijk ook bomen in kunnen staan. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen sterk. Daarnaast vinden wij dat het auto’s fysiek onmogelijk gemaakt moet worden om van de Prins Bernhardstraat de Markt op te rijden en dat sluipverkeer in het centrum onmogelijk wordt gemaakt. Al vaker hebben we aangegeven het centrum graag te willen verfraaien met een waterpartij. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen van de politieke partijen sterk.

Op 17 januari 2017 stond een brief van Stichting Centrum Management Asten op de agenda van de commissie RUIMTE. Zij vragen daarin om vast te houden aan een verkeersluw centrum omdat een autovrij centrum de winkeliers zou schaden.

Leefbaar Asten vindt dat de Stichting Centrum Management Asten heel kortzichtig redeneert. Volgens hen zouden auto’s heel dicht bij winkels moeten kunnen komen.
Er zijn echter studies die aangeven dat, als er grote goed bereikbare parkeerterreinen op loopafstand zijn, en daar hebben we er in Asten 3 van, dat er een toename is van winkelend publiek per fiets en te voet. Onze mening is dus dat de Stichting Centrum Management Asten door hun stellingname de winkeliers in het centrum tekort doet.background image