Centrum van Asten: autovrij?

Leefbaar Asten is voorstander van een autovrij centrum en we willen het centrum graag verfraaien met grote, kleurrijke verplaatsbare bakken waar mogelijk ook bomen in kunnen staan. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen sterk.  Enkele partijen spraken er zich zelfs niet over uit.

In onze standpuntbepaling hebben we de resultaten van een enquête over dit onderwerp meegewogen. Wat opvalt is dat de mening van de bezoeker/consument afwijkt van de ondernemers. De bezoekers van het centrumgebied geven aan dat zij graag zien dat de Markt e.o “autovrij” wordt. De ondernemers willen hier niet aan.Volgens ons is het juist in het belang van die ondernemer om de mening van de bezoekers van de Markt e.o te respecteren. Van een aantrekkelijker woon-winkelgebied profiteert juist de ondernemer. En als het gaat om parkeren….., hoe ver is het nu lopen van de parkeerplaats aan het Koningsplein naar de Markt of de Emmastraat? Hooguit 50 tot 100 meter.

We gaan bekijken of er nog een gulden middenweg haalbaar is. In dat geval zou bijvoorbeeld de Markt en omgeving dagelijks afgesloten moeten worden voor auto’s van 12.00 uur tot 02.00 uur. Hierdoor bied je bezoekers de gelegenheid om s’ morgens met de auto de Markt e.o. te doorkruisen waarna het ‘s- middags en ’s-avonds vrij van gemotoriseerd verkeer blijft.

Daarnaast vinden wij dat het auto’s fysiek onmogelijk gemaakt moet worden om van de Prins Bernhardstraat de Markt op te rijden en dat sluipverkeer in het centrum onmogelijk wordt gemaakt. Al vaker hebben we aangegeven het centrum graag te willen verfraaien met een waterpartij.

We zijn nu in afwachting van het voorstel waarmee het college naar de raad gaat komen.background image