Commissie Burgers: ontwikkelingen op het gebied van Jeugdbeleid en nieuw gemeenschapshuis

Op woensdag 30 november is de commissie Burgers nader geïnformeerd over twee actuele onderwerpen uit de Nota Jeugdbeleid.
De harmonisatie voorschoolse voorzieningen en de lokale toegang jeugdhulp vanaf 1 januari 2017 werd nader toegelicht door vertegenwoordigers van Pinkeltje en daarnaast ook door een opvoedondersteuner en coördinator van Centrum Jeugd en Gezin. Deze extra bijeenkomst was ambtelijk voorbereid.

Op woensdag 7 december wordt de commissie Burgers verder geinformeerd over de stand van zake m.b.t. de plannen van een nieuwe gemeenschapshuis op de lokatie van de Paters van het H. Hart in de Wilhelminastraat.background image