Extra middelen voor huishoudelijke hulp, maatwerk blijft gewenst.

Toen de gemeente in 2014 de huishoudelijke hulp moest gaan organiseren, kregen ze een beperkt budget mee van de overheid. Dat betekende dat ze alle burgers van hulp moesten voorzien maar met een budget dat ongeveer 40% lager. In de meeste gevallen is de huishoudelijke hulp gebleven maar is het aantal uren dat de hulp kwam teruggebracht. Dat had tot gevolg dat er veel medewerkers op straat kwamen te staan. De huishoudelijke hulp toelage (HHT) is daarom weer in 2015 ingevoerd om de werkgelegenheid te stimuleren. Met een eigen bijdrage konden zo cliënten extra huishoudelijke hulp aanvragen of hulp zonder indicatie aanvragen.

Alleen is gebleken dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling en dus wordt het doel: meer medewerkers een baan niet bereikt.

In de dagelijkse berichtgeving lezen we vaker over schrijdende gevallen waarin de meest gangbare huishoudelijke hulp niet voldoende is om aan de hulpvraag te voldoen. Bij de invoering van de nieuwe regeling destijds hebben we onze bedenkingen al gegeven bij het verdwijnen van de HBHT2 zorg. Deze zorg hield in dat er huishoudelijke ondersteuning bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, het aanleren van huishoudelijke taken, bij de opvang en verzorging van andere gezinsleden (kinderen) en bij het koken voor het gezin.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de extramuralisering in de GGZ, waarbij er minder psychiatrische cliënten worden opgenomen en meer cliënten thuis verblijven, is de behoefte aan extra ondersteuning in de huishouding alleen maar toegenomen. Maar ook de lichamelijke gezondheid van de cliënt kan aanleiding zijn voor extra huishoudelijke ondersteuning. Doordat de gemeenten de uit 2015 en 2016 overgebleven middelen HHT mogen behouden en in kunnen zetten, kan er meer huishoudelijke ondersteuning worden geboden.

Leefbaar Asten ondersteunt het collegevoorstel omdat er hierdoor meer mensen zorg op maat krijgen en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.background image