Geurverordening

Geur wordt gemeten in zogeheten odeurunits. Hoe hoger die norm, hoe meer er toegestaan wordt in een gemeente.

In februari 2016 heeft Leefbaar Asten en een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een norm 0,5 – 5 in de buurt van de kern van Heusden en een norm 1 – 10 voor de rest van de gemeente. De ZLTO was op dat moment van mening dat 0,5 – 5 veel te streng was en zou graag 2 – 10 zien. De Dorpsraad heeft op dat moment geen uitspraak gedaan.

Uiteindelijk zijn er ruim twintig inspraakreacties gekomen, waaronder 1 van de ZLTO en de Dorpsraad Heusden.

In de inspraakreactie van de ZLTO en de Dorpsraad Heusden werd een norm van 1 – 8 voorgesteld. Dit was voor Leefbaar Asten geen optie omdat naar onze mening de kern van Heusden te zwaar zou worden belast en de leefbaarheid te ver achteruit zou gaan. Bij de beantwoording van de vele vragen tijdens de commissie Ruimte van 14 juni 2016 vonden we de bevestiging dat we met de norm 0,5 – 5 nabij Heusden en 1 – 10 voor de rest van de gemeente de juiste keuze hebben gemaakt.

In de gemeenteraad van 5 juli 2016 wordt een definitief besluit genomen over de geurverordening.background image