Hoe duurzaam is de gemeente Asten?

In de commissie Ruimte heeft de fractie van Leefbaar Asten wederom aandacht gevraagd voor duurzaamheid.

Aanleiding hiervoor is dat gemeenten de intentie hebben uitgesproken om per 2015 voor 100% duurzaam in te kopen. Uit een onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu naar duurzaam inkopen blijkt dat veel gemeenten hier niet aan hebben voldaan.

In de commissievergadering heeft Leefbaar Asten daarom de volgende vragen gesteld.
1. Kan wethouder Martens inschatten hoe Asten scoort als het gaat om duurzaamheid?
2. In hoeverre is rekening gehouden met duurzaam inkopen bij aanbestedingen met betrekking tot mobiliteit? Te denken valt aan WMO trajecten bij leerlingenvervoer maar ook als het gaat om de uitvoering van het schoonhouden van de verharding zoals het borstelen en vegen?
3. Worden er bijzondere eisen gesteld aan de uitstoot van de machines die worden ingezet in de openbare ruimte?
4. In hoeverre is het zinvol om te onderzoeken of ons eigen wagenpark, auto’s en busjes gemeentewerf, op termijn elektrisch kunnen rijden?

Verder hebben we er op aangedrongen dat bij toekomstige aanbestedingen (bij mobiliteitsvraagstukken, maar ook in breder verband) nadrukkelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Anders gezegd bij de weging moet duurzaamheid in het bijzonder hoog scoren.background image