Heeft u hulp nodig bij een gemeentelijke WMO aanvraag? Maak dan gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

In de huidige participatiemaatschappij ligt de eigen regie bij de burger en diens eventuele mantelzorger, als het gaat om aanvragen binnen de WMO bij de gemeente. Soms is het een verwarrend geheel of iemand heeft steun nodig bij het regelen van zaken. U kunt dan gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

 Uit de enquête die de gemeente Asten onder de burgers heeft gehouden komt naar voren dat een (te) groot aantal van hen niet op de hoogte is van enerzijds het recht op ondersteuning en anderzijds het bestaan van deze cliëntondersteuners.

 Omdat wij als Leefbaar Asten vinden dat goede informatieverstrekking belangrijk is, zijn we van mening dat het wijzen op het bestaan van deze functie dan ook onderdeel moet zijn van elk gesprek binnen het kader van de WMO. De onafhankelijke cliëntadviseur denkt met u mee in een situatie waarin u vaak al genoeg aan uw hoofd heeft. De adviseur vult u aan waar nodig en kan ook de gemeente helpen in het zoeken naar goede oplossingen.

Komt u in de praktijk voorbeelden tegen waarin u niet wordt geïnformeerd over de mogelijkheid een cliëntondersteuner in te schakelen? Laat het ons weten (Ivonne.berkers@leefbaarasten.nl). Leefbaar Asten vindt het belangrijk goed geïnformeerd te worden om waar nodig actief mee te denken.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt.

U vindt meer informatie hierover via http://www.peel6-1.nl/peel/veelgesteldevragen/Veelgestelde-vragen-over-zorg-en-ondersteuning/Wat-is-een-clientondersteuner-en-waar-vind-ik-die en op de site van de Gemeente Asten http://www.guidoasten.nl/Aanbod/Details/contentid=2126background image